Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 18 Περι αραβοσίτου Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 17 Περί γαιωμήλων, ανακαλύψεως, φυτεύσεως και ασθενειών αυτών Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 10 Περί γάλακτος Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 11 Περί Δαμαλίδος: επιστολή προς τον ιατροκαθηγητήν Κ. Α. Πάλλην Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Δε Κιγάλλας
 
Τεύχος 12 Περί Εγγαστριμυθίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 8 Περί μιασμάτων Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 9 Περί μουσικής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 8 Περί μουσικής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 14 Περί προφυλάξεως των σιτηρών από των ποντικών Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 4 Περί στενογραφίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 12 Περί στιγμάτων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 9 Περί της αλληλοδιδακτικής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 8 Περί της αλληλοδιδακτικής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 14 Περί της αρχής και συστάσεως των νοσοκομείων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 17 Περί της αυτομάτου ανάψεως του ανθρωπίνου σώματος Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 16 Περί της αυτομάτου ανάψεως του ανθρωπίνου σώματος Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 περί της δημοσίου εκπαιδεύσεως εν Γαλλία Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 17 Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις της Φρευδίσης. Άλλαι θαλασσοπορίαι Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Δε Κιγάλλας
 
Τεύχος 15 Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις του Βιαρνώ Εριϋλφώνος εν έτει 986 Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Δε Κιγάλλας
 
Τεύχος 16 Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις του Θοβάλδου Ερικσώνος εις μεσημβρινώτερα μέρη Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Δε Κιγάλλας
 
Τεύχος 5 Περί της κτίσεως της Αλεξανδρείας της Βιβλιοθήκης και των πρώτων αυτής σοφών Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 Περί της ποικιλίας των διωργανισμένων όντων Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 9 Περί της των φυτών ερεθισιμότητος Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 14 Περί του δηλητηρίου των βελών Λεπτομέρειες   PDF
Ξ. Λάνδερερ
 
Τεύχος 17 Περί του ορισμού της Μυθιστορίας Λεπτομέρειες   PDF
Α. Διαμαντόπουλος
 
151 - 175 από 211 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>