Τεύχος 16

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Πανάγιος Τάφος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 217-219
Αναγέννησις των γραμμάτων εν τη Ανατολή. Εποχή πρώτη, από Γενναδίου του Σχολαρίου μέχρι Αδαμαντίου Κοραή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 219-221
Περί της αυτομάτου ανάψεως του ανθρωπίνου σώματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 221-223
Χρηστομάθεια ή γνώμαι και νουθεσίαι διών δύναται τις να ζήσει επί της γης ευαρέστως, εντίμως και ευτυχώς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 223
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 223-225
Μέσον δι’ ου διατηρείται ο άρτος πρόσφατος και χωρίς ευρωτίασιν
Ξ. Λάνδερερ
PDF
σελ. 226
Ο θαλάσσιος άγγελος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 226-227
Περί της κατά τον δέκατον αιώνα ανακαλύψεως της Αμερικής παρά των Σκανδιναβών - Περιήγησις του Θοβάλδου Ερικσώνος εις μεσημβρινώτερα μέρη
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 227-229
Περί των αεροειδών δηλητηρίων
Ξ. Λάνδερερ
PDF
σελ. 229-230
Επίτομος ιστορίατων εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μέχρι του δεκάτου εννάτου αιώνος: νοσοκομεία, κώδωνες, όργανα, γραφικά κονδύλια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 230-231
Οι Ολυμπιακοί αγώνες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 231-233
Ο Δόκιμος (Ιστορικόν διήγημα): η απροσδόκητος προμήθεια των βιβλίων. Η συνάντησις των δύο αδελφών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 233-235
Ανέκδοτον: το επίδομα του φιλαργύρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 235-236
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: σκέψεις του Μαλουκάτου επί του ημερολογίου του Λιγαρίδου. Η ασθένεια
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος
PDF
σελ. 237-240