Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Ορφεύς πολιτίζων τους Θράκας διά της λύρας αυτού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 7-9
Ο τυφλός της Αρμάγης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 9-11
Περί της ποικιλίας των διωργανισμένων όντων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 11-12
Ένυδρον φυτόν ονομαζόμενον βασίλισσα Βικτωρία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 12-13
Απτέρυγα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 13-15
Ποικίλα μαθήματα προς χρήσιν των παίδων και του λαού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 15-16