Τεύχος 12

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Αιγοθήλας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 121-122
Περί στιγμάτων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 122-123
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 123-125
Ο Οραγκουτάνος ή τρωγλοδύτης πίθηκος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 126-127
Περί Εγγαστριμυθίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 127-129
Παραβολή Δ΄: η διδασκαλία της Φύσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 129-130
Χρωματισμοί των εκ χρυσού σκευών
Ξ. Λάνδερερ
PDF
σελ. 130
Εικόνων περιγραφή: η αναχώρησις του Αινείου από την Τροίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 130-132
Περίεργα ήθη και έθιμα των Αρχαίων και Νεωτέρων λαών συλλεχθέντα υπό Δ.Σ.Μ
Δ.Σ.Μ.
PDF
σελ. 132-133
Θρησκεία. Προσευχή εκ του Γερμανικού
Ν.Δ.Τ.
PDF
σελ. 133-134
Ελληνική φιλολογία: περί της ελληνικής ευγλωττίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 134-137
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: η αποφυλάκισις. Το έγκλημα. Η θεία δίκη. Η έρημος. Η ζωγρεία. Ο Λιγαρίδης
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος
PDF
σελ. 137-144