Τεύχος 14

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Αναγέννησις των γραμμάτων εν τη Ανατολή. Εποχή πρώτη, από Γενναδίου του Σχολαρίου μέχρι Αδαμαντίου Κοραή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 169-173
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 173-174
Ινδικόν γνωμικόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 174
Επίτομος ιστορία των εν τη Ευρώπη εφευρέσεων και ανακαλύψεων από της αρχής της Χριστιανικής εποχής μέχρι του δεκάτου εννάτου αιώνος. Κεφ.Β΄: από του Ε΄ μέχρι του Η΄αιώνος. Μεταξοσκώληκες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 175-176
Περί του δηλητηρίου των βελών
Ξ. Λάνδερερ
PDF
σελ. 176-177
Η Αιγυπτία Σφιγξ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 177-178
Περί της αρχής και συστάσεως των νοσοκομείων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 178-180
Φιλοπατρία του Ευσταθίου Σαινπιέρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 180-183
Η συμβουλή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 183
Περίεργα ήθη και έθιμα των Αρχαίων και Νεωτέρων λαών
Δ.Σ.Μ.
PDF
σελ. 183-185
Ανέκδοτον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 186-187
Υγιεινή: περί της χρήσεως του θωρακίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 187-188
Μελαγχολικαί σκέψεις
Δημοσθένης Δ. Βαλαβάνος
PDF
σελ. 188
Περί προφυλάξεως των σιτηρών από των ποντικών
Ξ. Λάνδερερ
PDF
σελ. 188
Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του Αιώνος: περιήγησις του Ξουθ μετά του Μαλουκάτου και Λιγαρίδου
Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος
PDF
σελ. 189-192