Τεύχος 9

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Οι Μαύροι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 49-52
Οι δίδυμοι του Σιάμ νυμφευθέντες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 52
Γεωγραφική περιγραφή του Νομού των Κυκλάδων
Ι. Δε Κιγάλλας
PDF
σελ. 52-55
Η εν Σααρδάμ οικία του Μεγάλου Πέτρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 55-56
Περί της των φυτών ερεθισιμότητος
Ξ. Λάνδερερ
PDF
σελ. 56-58
Γ΄. Παραβολή: το μήλον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 58
Ανέκδοτον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 58-59
Ο Βασιλοκτόνος Δαμιένσος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 59-62
Περί της αλληλοδιδακτικής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 62-64
Ε΄. Μύθοι του Ρώσσου ποιητού Κριλλώφ: ο ελέφας, οι λύκοι και τα πρόβατα
Κριλλώφ
PDF
σελ. 64-65
Περί μουσικής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 65-67
Ο Ορνυθόρυγχος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 67-69
Επιστολή περί του χλωρούχου μυρμηγκικού όξεως
Στέφανος Σταυρινάκης
PDF
σελ. 69
Ελληνική φιλολογία: συνέχεια της ομιλίας του Κ. Ασωπίου
Κ. Ασώπιος
PDF
σελ. 69-72