Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τεύχος 1 A few words by way of introduction - Alquanti cenni in via d\' introduzione - Σύντομος διατριβή εν είδει εισαγωγής Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 A journey to Athens - Viaggio a Atene Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 A Journey to Athens (first part) - Relazione di un Viaggio a Atene (prima parte) Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 Abraham Cowley - Αβραάμ Κόουλεϊ Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Avanzi delle quattro antiche Citta di Cefalonia; oggetti in esse rivenuti; tipi delle antiche loro monete, e spiegazione, ed illustrazione di essi tipi - Λείψανα των τεσσάρων της Κεφαλληνίας αρχαίων Πόλεων. Όσα εν αυτής ανευρέθησαν. Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 Canzoni popolari - Δημοτικόν τραγούδιον: σωφροσύνη Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 Cenni sul poema di Quinto Smirneo - Παροδικαί σημειώσεις περί του ελληνικού ποιήματος. Η Άλωσις του Ιλίου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Continuazione delle Note al C. II sulle Notizie storiche di Cefalonia - Συνέχεια των σημειώσεων του Δευτέρου Κεφαλαίου περί των Ιστορικών ειδήσεων της νήσου Κεφαλληνίας Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 Del potere paterno Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Dell' influenza del linguaggio sul raziocinio Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 Delphi, a fragment of a journa l- Δελφοί, τεμάχιον ενός ημερολογίου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 Discorso sull' aglicultura delle Isole Jonie Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 Dissertazione intorno all' Arte Comica Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Doveri civili del Curato - Χρέη πολιτικά του Εφημερίου Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 Epitafio di socratea figliuola di Nicandro da Paro e moglie di Parmenione, morta di puerperio Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Esame dei differenti principj della legislazione penale secondo le tre scuole, Britanica, Italiana e Ginevrina Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 2 Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 3 Gadaronissi - Γαδαρονήσι Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 5 Il monastero della Foresta Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 4 Il monastero soppresso Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 Inno al sole Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
Τεύχος 1 Inno alla luna Λεπτομέρειες   PDF
[Ανωνύμως]
 
1 - 25 από 91 Στοιχεία 1 2 3 4 > >>