Τεύχος 3

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και περιεχόμενα Τεύχους 3]
PDF
σελ. 480α-481
Saggio storico dell isola di Cefalonia - Ιστορικόν δοκίμιον της νήσου Κεφαλληνίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 482-521
Δεκατετράστιχον εις ωραίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 522
Discorso sull' aglicultura delle Isole Jonie
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 523-531
Ulisse in Corcira
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 532-556
Scrittura sull' Istmo di Corinto
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 557-566
Αυτοκρατορικόν χρυσόβουλλον: Ανδρόνικος εν Χριστώ τω θεώ, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 567-569
Λέξεις ναυτικαί της Παλαιάς Ελληνικής γλώσσας - Nautical terms of the Ancient Greek tongue
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 570-572
Προοίμιον της Βοτζαριάδος ήτοι ο θάνατος του Μάρκου Βότσαρη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 573-575
Tradotto dal Penny Magazine
Μαγαζίνε Πέννυ (μτφρ.)
PDF
σελ. 576-581
Η ανδραγαθία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 582-590
Το στοιχίον της γέφυρας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 591
Gadaronissi - Γαδαρονήσι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 592-597
Squarcio di Lettera ad un amico intorno l\' isola d\' Itaca - Απόσπασμα επιστολής προς φίλον, περί της νήσου Ιθάκης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 598-605
Risultamenti delle macchine - Αποτελέσματα των μηχανών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 606-623
Osservazioni sopra una Greca inscrizione nell\' isola di Zacinto - Παρατηρήσεις εις ελληνικήν τινά επιγραφήν Ζακυνθίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 624-657
La Druidessa
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 658-664
Εις ερωμένην απούσαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 665
John Fhilpott Curran-Ιωάννης Φίλποττ Κούρραν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 666-667
Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 668-703
Ποία τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ελληνικής αναπτύξεως - What were the peculiar characteristics of the Greek developement
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 704-721
Νόμισμα τιμητικόν - Honorary medals - Medaglie di distinzione
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 722-723