Τεύχος 5

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Il monastero della Foresta
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 1-24
Lazzaretto vecchio di Venezia
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25-30
Πολινίκης (Πράξις τετάρτη)
Αλφιέρος
PDF
σελ. 31-40
Dell' influenza del linguaggio sul raziocinio
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 41-49
Continuazione delle Note al C. II sulle Notizie storiche di Cefalonia - Συνέχεια των σημειώσεων του Δευτέρου Κεφαλαίου περί των Ιστορικών ειδήσεων της νήσου Κεφαλληνίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 50-63
Εις θάνατον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 64-65
Avanzi delle quattro antiche Citta di Cefalonia; oggetti in esse rivenuti; tipi delle antiche loro monete, e spiegazione, ed illustrazione di essi tipi - Λείψανα των τεσσάρων της Κεφαλληνίας αρχαίων Πόλεων. Όσα εν αυτής ανευρέθησαν.
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 66-129
Doveri civili del Curato - Χρέη πολιτικά του Εφημερίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 130-139
Statuetta - Μικρόν άγαλμα
N.M.
PDF
σελ. 140-141
Esame dei differenti principj della legislazione penale secondo le tre scuole, Britanica, Italiana e Ginevrina
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 142-159
Οι Έλληνες ανεπτύχθησαν κατά τους χαρακτήρας των φυλών ήτοι γενών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 160-179
Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 180-227
Inscrizioni inedite delle isole del Mare Egeo
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 228-232
[Εξώφυλλο και περιεχόμενα Τεύχους 5]
PDF
σελ. 0α
[Εισαγωγικό σημείωμα]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 0ε