Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και Περιεχόμενα Τεύχους 1]
PDF
σελ. 0-1
A few words by way of introduction - Alquanti cenni in via d\' introduzione - Σύντομος διατριβή εν είδει εισαγωγής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 2-23
Ο Λάμπρος (Τεμάχιον ποιήματος)
Δ. Σολωμός
PDF
σελ. 24-29
Αρχαιολογία - Archaeology of the Greek islands
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30-51
Inno al sole
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 52-53
Inno alla luna
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 53-55
National education - Εθνική εκπαίδευσις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 56-61
La promessa mantenuta (Novella tradotta dall\' Inglese)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 62-81
Βακχικόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 82-83
Dissertazione intorno all' Arte Comica
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 84-104
Nomenclatura Chimica - Περί Χημικής Ονοματολογίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 105-128
Βακχικόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 129-130
Γεώμηλον - Pomo di terra
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 131-138
Διαφώτισμα παλαιού τινός Λευκαδίου νομίσματος - Illustrazione di una medaglia Leucadia
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 139-146
Canzoni popolari - Δημοτικόν τραγούδιον: σωφροσύνη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 147-148
Το φίλημα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 149
Delphi, a fragment of a journa l- Δελφοί, τεμάχιον ενός ημερολογίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 150-177
Macchinismo e Manifatture - Μηχανισμός και Xειροτεχνία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 178-187
A Journey to Athens (first part) - Relazione di un Viaggio a Atene (prima parte)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 188-225
Inscrizioni inedite delle isole del Mare Egeo
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 226-236
Έντιμον νόμισμα - Honorary medals - Medaglie di distinzione
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 237-239
Ιχνογραφία
PDF
σελ. 240