Τεύχος 4

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο και περιεχόμενα Τεύχους4]
PDF
σελ. 724-725
The bells of Aberfane
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 726-737
Tributo alla memoria del fu onorevolissimo Conte di Guilford, fundatore dell' Universita Jonia
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 738-746
Nozioni Storiche ricavate dai Poeti, e Storici intorno la antichita dell isola di Cefalonia dai tempi eroici fino al passaggio dei Romani in Grecia - Ιστορικαί ειδήσεις εξαχθείσαι από Ποιητάς και Ιστορικούς περί Αρχαιολογίας της νήσου Κεφαλληνίας, από τ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 747-806
Epitafio di socratea figliuola di Nicandro da Paro e moglie di Parmenione, morta di puerperio
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 807-810
Two stories - Due storielle
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 811-836
La sala di tutti i demonj
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 837-842
Il monastero soppresso
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 843-872
Επιτάφιος παλαιά επιγραφή ευρεθείσα εν Λευκαδία - Antica iscrizione sepolcrale rinvenuta in Leucadia
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 873-888
Παραλειφθείσαι Σημειώσεις εν τω Γ\' Αριθμώ της Ιονίου Ανθολογίας εις το περί Ελληνικής Αναπτύξεως Άρθρον - Notes on the Article Greek Developement, omited in the 3d Number of the Anthology
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 889-896
Οι Έλληνες ανεπτύχθησαν οίκοθεν και αρχετύπως - The development of the Greeks was indigenous and original
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 897-922
Lord Bolingbroke- Λόρδ Βολινβρόκ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 923-928
Αποτελέσματα των μηχανών (Απόσπασμα εκ του Συντρόφου του Εργάτου)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 929-937
Εις αηδόνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 938-939
Flora Corcirese - Χλωρίς Κερκυραϊκή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 940-961