Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χατζηλίας (Αλήτης Ζαιλίχας), Ηλίας