Ρωσσική φιλολογία: λόγος του Πανιερωτάτου Αρχιεπισκόπου Χερσώνος και Ταυρίδος Ιννοκεντίου εκφωνηθείς μετά την ανάγνωσιν της Αυτοκρατορικής Διακήρυξεως εν Πετουπόλει τη 14 Μαρτίου 1848

Ιννοκέντιος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών