Τεύχος 46

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ιστορική πραγματεία περί των εκ Γενούης Ιουστινιανών υπό Καρόλου Χοπφίου
Κάρολος Χόπφιος
PDF
σελ. 673-678
Περί των αισθήσεων του ανθρωπίνου γένους και ιδίως περί της αφής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 678-683
Η νυξ της των μάγων συνελεύσεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 684-688
Ποίησις: ελθέ Παρθένος μετ εμού. Εις το έαρ
Moore
PDF
σελ. 688-689
Ποίησις: σα σένα δεν ειν άλλη
Moore
PDF
σελ. 689
Βιογραφία: Μιχαήλ Γερβαντίνος
Θ.
PDF
σελ. 689-691
Νικόλαος Κοπέρνικος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 691-694
Περί γήρατος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 694
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 694-696
Μετεωρολογικαί παρατηρήσεις Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 696
Οι οπαδοί του Ιηού
Αλέξανδρος Δυμάς
PDF
σελ. 697-704