Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαλακάσης, Μ., Μεταφραστής