Έτος Δέκατον

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρα

[Εξώφυλλο τόμου Ι -Αφιέρωση-Συνεργάτες]
PDF
1-2
Εορτολόγιον. Ώραι του έτους 1894. Πασχάλιον του 1894. Εκλείψεις του 1894. Μηνολόγιον
[Ανωνύμως]
PDF
3-15
[Εικόνα -Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης]
PDF
16
[Εξώφυλλο Τόμου Ι]
PDF
Η πρώτη του έτους
[Ανωνύμως]
PDF
18-20
Αρχή εκ του πέμπτου άσματος του ανεκδότου ηρωϊκοκωμικού ποιήματος "ο Ιώτας" ήτοι "ο κόσμος όπως τρέχει". Άσμα τέταρτον
Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου
PDF
21-29
Στέφανος Ζαφειρόπουλος
[Ανωνύμως]
PDF
30-31
Ολίγα δάκρυα εις Κωνσταντίνον Καμάραν
[Ανωνύμως]
PDF
31-32
Μία άγνωστος
Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς
PDF
33-47
Οι πόθοι μου. Ή δεν ηξεύρω τι μου λείπει
Φωτεινής Α. Οικονομίδου
PDF
48
[Εικόνα -Θεόθωρος Αρεταίος]
PDF
Ρόδος
Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης
PDF
49-71
[Εικόνα -Στέφανος Ζαφειρόπουλος]
PDF
Διπλή Ψυχή
Κωστής Παλαμάς
PDF
71
Η φύσις κατά τον Γκαίτε
Θεόδωρος Δε Χέλδραϊχ
PDF
72-73
Η σύζυγος του αρχαιολόγου
Τσακπίνης
PDF
74-82
[Εικόνα -Δημήτριος Νότη Βότσαρης - Αντιστράτηγος]
PDF
Ο ήλιος μου των Αθηνών
Ιωάννης Καμπούρογλους
PDF
83
Οχειά και άνθρωπος
Ανδρέας Μαρτζώκης
PDF
83
Μολπαί καρδίας αγαπώσης: αποσπάσματα εκ ανευρεθείσης επιστολογραφίας
Μιχαήλ Ι. Γαλανός
PDF
84-87
Το τελευταίον Άνθος
Φίλιππος Α. Οικονομίδης
PDF
88-89
Κοινωνικαί αδαθεσίαι
Δημήτριος Ε. Ηλιόπουλος
PDF
90-102
[Εικόνα -Κάρολος Γκουνώ]
PDF
Το όνειρό της
Γουσταύος Λαφφών
PDF
103
Λάζαρος Λαζάρεβιτς
[Ανωνύμως]
PDF
103-106
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
106
Ολ' αυτά ο λαός θα τα χρυσώση
Λάζαρος Λαζάρεβιτς, Βλάδανος Γεώργεβιτς
PDF
107-120
[Εικόνα -Ανδρέας Καλίνσκης]
PDF
Τα δύο βοτάνια
Ιωάννης Κ. Πολέμης
PDF
120
Γενικαί Γραμμαί
[Ανωνύμως]
PDF
121
Ψυχή
Κωνσταντίνος Μάνος
PDF
122
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
122
Οι Αεροπαγίται κατά το Αττικόν Δίκαιον
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
123-127
Οι ονειροκρίται (μύθος)
Σταμάτιος Δ. Βάλβης
PDF
127-128
Σαρκώ (1823-1893)
[Ανωνύμως]
PDF
129-130
Βασίλεμμα
Ιωάννης Πολέμης
PDF
131
Η πλεξίδα της
Μποέμ
PDF
132-133
Εικόνες σύγχρονων ανδρών: Τιμολέων Φιλήμων
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης
PDF
134-143
Το μάραμμα της μηλιάς
Σταμάτιος Δ. Βάλβης
PDF
143
Σελίδες εν φρενοκομείο: ο ατυχήσας ποιητής
Νικόλαος Ι. Βασιλειάδης
PDF
144-154
Η αγάπη μου
Άγις Θέρος
PDF
154
Η γοητεία της σκηνής
Παρασκευή Θεμ. Παππακώστα
PDF
155-162
[Εικόνα -Λάζαρος Δ. Βούλγαρης, Ιωάννης Μιχαλβόδα Σούτσος, Γεώργιος Ι. Σούτσος]
PDF
160α
Η νεγρονιά
Ανδρέας Μαρτζώκης
PDF
163-169
Πίκρα τραγούδια. Δάκρυ και δάκρυ
Νίκος Κοτσελόπουλος
PDF
169
Γεώργιος Π. Κυριαζής
Ιωάννης Αρσένης
PDF
170-176
Εν όνειρον
Νικόλαος Γ. Μαντζαβίνος
PDF
177-181
Το κάστρο της ωραίας (μεσαιωνική παράδοσις)
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
181-184
Το χεράκι της δημαρχοπούλας
Μήτσος Χατζόπουλος
PDF
185-187
[Άτιτλο]
Φλωρεντία Φουντουκλή
PDF
188-190
Το ρυάκι
Ιωάννης Κ. Πολέμης
PDF
190
Η δασκάλα
Κώστας Κρυστάλλης
PDF
191-199
[Εικόνα - Παντολέων Κωστάκης]
PDF
199α
Αλήθεια. Δίστιχα.
Διονύσιος Ι. Μάργαρης
PDF
200
Προσκύνημα εις τον ναόν - θέατρον του Wagner
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης
PDF
201-211
Δύο πατέρες
Ανδρέας Μαρτζώκης
PDF
211
[Εικόνα - Αλέξανδρος Ι. Κατακουζηνός, Περικλής Ανάργυρου Πετράκης]
PDF
211α
Καλλιόπη Κεχαγιά
Ιουλία Α.Σ.
PDF
212-215
Θα μαραθή
Διονύσιος Ι. Μάργαρης
PDF
215
Δημοπρασία - Γιατί; - Αι;
Νίκος Κοτσελόπουλος
PDF
216
Το εις Αμερικήν ταξείδιόν μου
Καλλιόπη Α. Κεχαγιά
PDF
216-255
Πραγματική
Διονύσιος Ηλιακόπουλος
PDF
255
[Εικόνα -Διομήδης Πολυχρονιάδης]
PDF
255α
Γενικαί Γραμμαί
[Ανωνύμως]
PDF
256
[Εικόνα -Θεόδωρος Γ. Αφεντούλης]
PDF
256α
Θεόδωρος Αφεντούλης: Ψυχογραφίαι συγχρόνων
Πέτρος Αποστολίδης
PDF
257-275
[Εικόνα -Γερ. Ν. Κόκκινος]
PDF
272α
Ανέκδοτος Επιστολή και Ποιήματα Θεόδωρου Αφεντούλη
Θεόδωρος Αφεντούλης
PDF
275-280
Σ την καρδιά μου
Νίκος Κοτσελόπουλος
PDF
280
Εκείνη και αυτός
Χρήστος Γ. Γεράκης
PDF
281-284
Ο θρίαμβος της γυναικός του XIX Αιώνος
Καλιρρόη Παρρέν
PDF
284-288
Καλιρρόη Παρρέν
Ανάλατου
PDF
289-291
Εκ των "φθόγγων Ιταλίδος μούσης"
Φίλιππος Α. Οικονομίδης
PDF
291
Ιωάννης Αποστόλου
Γορύλλας
PDF
292-294
Το κόκκαλο (διήγησις του βουνού)
Διονύσιος Ηλιακόπουλος, Στέφανος Ξενόπουλος
PDF
294-299
Άνθρωπος - Πίθηκος: υπό Αλέξανδρου Φιλαδελφέως
Καλιρρόη Παρρέν
PDF
300-302
Μαίρη Βέμπερ: η χιών και ο ήλιος
Έρως
PDF
303
Περικλής Μελέαγρος
Ιωάννης Αρσένης
PDF
304-306
Είς την Μαρίαν μου
Περικλής Μελέαγρος
PDF
306-308
Αγγέλω
Περικλής Μελέαγρος
PDF
308
Επί τοις γενεθλίοις μου
Περικλής Μελέαγρος
PDF
309-312
Ο θρήνος της Μιμβάνης
Οσιανός , Περικλής Μελέαγρος
PDF
312-313
Ρόδα κι αγκάθια
[Ανωνύμως]
PDF
313
Αι αρχαίαι Θήβαι και ο Επαμινώνδας
Διομήδης Διαμαντής
PDF
314-326
Θεόδωρος Αρεταίος
[Ανωνύμως]
PDF
327-328
Συγχαρητήριον
Θεόδωρος Γ. Αφεντούλης
PDF
328
Η φωτογραφική τέχνη και η ερασιτεχνία
Αναστάσιος Γαζιάδης
PDF
329-330
Έκφρασις ψυχικού άλγους επί του τάφου του πολύκλαυστου Ανδρέου Γ. Κούππα
[Ανωνύμως]
PDF
331-332
Δίστιχα
Δ. Ι. Μάργαρης
PDF
332
Paul Desjardin de Regla
Γεώργιος Κ. Σκαλιέρης
PDF
333-336
Επιστολή
Ψυχάρης
PDF
337-338
Το επιστραφέν άνθος
Γουσταύος Λαφφών
PDF
338-339
Δημήτριος Ν. Λεβίδης
[Ανωνύμως]
PDF
339-368
Γνώμαι ανέκδοτοι και πανομοιότυπα υπογραφής διακεκριμένων ανδρών
[Ανωνύμως]
PDF
369-399
Βαρβάρα Θ. Άμβουργερ
[Ανωνύμως]
PDF
400
Τύψις και συνείδησις
Παρασκευή Θ. Παππακώστα
PDF
401-402
Στιγμαί φθινοπωριναί
Δ.Κ. Σακελλαρόπουλος
PDF
403
Τα μάτια σου. Χειμώνιασε
Δημήτριος Ν. Φωστέρης
PDF
404-405
Κατίνα Γ. Κορίζη
[Ανωνύμως]
PDF
406
Βιογραφίαι: Ειρήνη Γ. Αντωνοπούλου, Χρυσή Ζίννη, Παντολέων Κωστάκης, Ιωάννης Μιχάλβοδα Σούτσος, Γεώργιος Ι. Σούτσος, Περικλής Αναργύρου Πετράκης, Διομήδης Διαμαντής, Ανδρέας Καλίνσκης, Αλέξανδρος Γ. Κυριακός, Αλέξανδρος Ι. Κατακουζηνός, Δημήτριος Νότη Βότσαρης, Λάζαρος Δ. Βούλγαρης, Θεόδωρος Εμμ. Ροδοκανάκης, Γεράσιμος Κόκκινος, Δημήτριος Ρακτιβάν, Γεώργιος Τσιμάρας, Διομήδης Πολυχρονιάδης.
[Ανωνύμως]
PDF
407-428
Επικήδειος αποχαιρετισμός εις Διομήδην Πολυχρονιάδη
Ανδρέας Κ. Σπηλιόπουλος
PDF
428-430