Έτος Δέκατον Έκτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλα τόμου ΙΣΤ΄]
PDF
σελ. 1-2
Παλαιοί και νέοι χρόνοι
Ιωάννης Α. Αρσένης
PDF
σελ. 3-17
Πολεμικαί εντυπώσεις: ο οίκτος προς τον τύραννον
Δ. Καλλίμαχος
PDF
σελ. 18-22
[Άτιτλο]
Μ. Ρφ.
PDF
σελ. 22
Από τα προς την “Ποικίλην Στοάν†συγχαρητήρια γράμματα επί τη επαναλήψει της
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-25
Εν εμπόριον εν τη Ανατολή
PDF
σελ. 24α
Περίχωρα του Γιδά: νύφη
PDF
σελ. 25
Το χερουβικόν τάγμα
Ι. Αρσένης
PDF
σελ. 26-29
Ιωάννης Α.Βαλαωρίτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 30-31
Το νοσοκομείον του πολέμου
Παύλος Νιρβάνας
PDF
σελ. 32-38
Ο ναύαρχος Λαϊονέλ Τώφφνελ εις τον Ναυτικόν Πολεμικόν Νοσοκομείον Ν.Φαλήρου
PDF
σελ. 38
Εξέχουσαι μορφαί
Αρσ.
PDF
σελ. 39-43
Το φυλαχτό της γρηάς
Νίκος Καρβούνης
PDF
σελ. 44-48
Η μούσα της ιστορίας
PDF
σελ. 48
Οι Άγγλοι αρμοσταί των Ιονίων Νήσων(1816-1864)
Ηλίας Α. Τσιτσέλης
PDF
σελ. 49-53
Από το Γκιουλιστάν
Σααδής
PDF
σελ. 54-55
Από τον διπλούν πόλεμον: πολεμικαί σελίδες: ολοκαύτωματα
Εμ. Μ. Χανδράκης (Κέδρος)
PDF
σελ. 56-63
Από τας βιβλικάς παραδόσεις: Έυα
Δ. Ι. Καλογερόπουλος
PDF
σελ. 64-65
Από τας καλλιτεχνικάς εμπνεύσεις: ο θάνατος
Δάφνις
PDF
σελ. 66-67
Ο θάνατος του αρνιού[Στίχοι: Γ.Δροσίνη, Μουσική: Μανώλη Καλομοίρη]
PDF
σελ. 68-72
Ο θάνατος του αρνιού
Γεώργιος Δροσίνης
PDF
σελ. 73
Έλληνες στρατιώται θερμαινόμενοι κατά την πολιορκίαν του Μπιζανίου
PDF
σελ. 73
Ευστάθιος Ευγενίδης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 74-77
Ο Δράκος
Ξενιτεμένος
PDF
σελ. 78
Αθηναϊκή ευμορφία
PDF
σελ. 78
Εσπερινοί αντίλαλοι: στην κόρη μου. Κύμα και κρίνο. Τραγουδάκι σε παλιό σκοπό. Σε φίλο πεθαμένο. Μετάνοια. Ερωταπόκριση με τα λουλούδια
Μ. Μαλακάσης
PDF
σελ. 79-80
Το δενδράκι, Η καρδιά μου
Ερριέττη Νίκα
PDF
σελ. 81
Ερβέρτος Σπένσερ
PDF
σελ. 81
Αι τελευταίαι στιγμαί του Αχιλλεώς Παράσχου
Αριστοτέλης Κουρτίδης
PDF
σελ. 82-92
Αυτοθαυμασμός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 92-93
Η δεσποινίς Cottrell
Miss May Cottrell
PDF
σελ. 94-97
Κρύσταλλοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 97
Από τας πρώτας πλάνας: οι επίλεκτοι
Μιχ. Α. Ραφαήλοβιτς
PDF
σελ. 98-112
Πως κατακτώνται οι καρδιαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
Νέα ζωή
Δ. Ι. Μάργαρης
PDF
σελ. 113
Στην Κυβέλη
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 114
Η κυρία Κυβέλη ως Φατμέ εις την "Γυναίκα"
PDF
σελ. 115
Η Γυναίκα: έμμετρος κωμωδίαν εις πράξιν μιαν
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 116-147
Έρως και Ψυχή. Τα μητρικά όνειρα. Σπουδή, Ο χρυσούς αίων. Ο έρως και ο σάτυρος. Άκις και Γαλάτεια
PDF
σελ. 120-145
Τα τραγούδια της αγάπης: στον έρωτα
Α. Σκιαδαρέσης
PDF
σελ. 147
Επιστολή Α. Π. Φαρμακόπουλου
Ανδρέας Π. Φαρμακόπουλος
PDF
σελ. 148-153
Η πεθαμένη
Άνθιμος Λευκάτας
PDF
σελ. 148
Το κρυφό λουτρό
PDF
σελ. 152
Γιαβάνα και Νουβαρδύ, Αβρίτα και Αβανύ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 154-161
J. P. Zacobsen: η κυρία Φονς
J. P Zacobsen
PDF
σελ. 162-177
Ελπίδες και πόθοι
PDF
σελ. 169
Σε μια μικρούλα
Φ.
PDF
σελ. 177
Αι φρενοπάθειαι εν Ελλάδι: ο αλκοολισμός
Μιχαήλ Ι. Γιαννήρης
PDF
σελ. 178-187
Ο μικρός Πέτρος
PDF
σελ. 187
Belle Napoli
Κώστας Καιροφίλας
PDF
σελ. 188-199
Έγγραφα ελληνικά εν Ιταλία κατά τον Μεσαίωνα
Αντώνιος Μομφερράτος
PDF
σελ. 200-206
Αν εκύτταζες
Δ. Ι. Μάργαρης
PDF
σελ. 207
Τρελλή μέθη ορχηστρίδος
PDF
σελ. 207
Τίγρις και φοινικοποντικός, Ελέφας και ποντικός
Καζυαππα
PDF
σελ. 208-209
Τραγουδάκι
Φλωρεντία Φουντουκλή
PDF
σελ. 210
Σχέδια και πόθοι
PDF
σελ. 210
Αναμνήσεις Βουλγαρίας
Ευγένιος Γ. Ζαλοκώστας
PDF
σελ. 211-230
Μάρτυς
PDF
σελ. 224
Μια χάρι
Ερριέττη Νίκα
PDF
σελ. 231
Συχνή απάτη
Δ.Ι.Μ.
PDF
σελ. 231
Ο ξένος αδερφός
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 232
Ορφεύς
PDF
σελ. 233
Ιοστέφανοι Αθήναι (Ποιήσεις)
Leo A. Olivier
PDF
σελ. 234-240
Η κουκουβάγια: δράμα μονόπρακτον
Πολ. Τ. Δημητρακόπουλος
PDF
σελ. 241-254
[Εικόνα]
PDF
σελ. 255
Ο ποιητής
Κωνσταντίνος Ι. Βάρναλης
PDF
σελ. 256
Θλίψις
PDF
σελ. 257
Άτομα-Ηλεκτρόνια
Δημήτριος Χόνδρος
PDF
σελ. 258-263
Ήλθα πρωί και σ'είδα
Φλωρεντία Φουντουκλή
PDF
σελ. 264
Το αλκοόλ φονεύει
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 264-265
Ποιήσεις
Eugene Brissaud
PDF
σελ. 266-269
Λάμπρου Ενυάλη: γάμος εκ συμφέροντος
Λάμπρος Ενυάλης
PDF
σελ. 270-300
Το παράδοξο όνειρο
Λέαντρος Κ. Παλαμάς
PDF
σελ. 301-302
Η πριγκήπισσα Μαρία
Αρσ.
PDF
σελ. 302-304
Η θεσσαλονίκη μετά τον πόλεμον
PDF
σελ. 304
Εις το ρόδο σου
Μ.
PDF
σελ. 305
Ένας λεοπαρδικός ποιητής
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 306-317
Διονύσιος Π.Λοβέρδος
Αρσ.
PDF
σελ. 318-319
Η χώρα που γεννήθηκα
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 320
Η Αφροδίτη επί της θαλάσσης
PDF
σελ. 321
Η γαλλική επανάστασης
Νεοκλής Καζάζης
PDF
σελ. 322-356
Ο Ορφεύς εν εκστάσει
PDF
σελ. 329
Ο κοιμώμενος έρως
PDF
σελ. 345
Αγάπη μου κοιμήσου
Ι. Πολέμη, Δ. Ροδίου
PDF
σελ. 357-361
Ελένη Σ.Λάμαρη
Φωκίων Πανάς
PDF
σελ. 362-364
Ανέκδοτοι ποιήσεις Ελένης Λάμαρη: κρινόφυλλο. Τρικυμία
Ελένη Λάμαρη
PDF
σελ. 364
Ο Βόσπορος
Γεώργιος Ευγ. Ζαλοκώστας
PDF
σελ. 365-367
Ένα φιλί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 368
Παρά την όχθην της λίμνης. Παρά την πηγήν
PDF
σελ. 368-369
Ο σκοπός των οικοκυρικών σχολών εν Ελλάδι
Ειρήνη Π. Πράτσικα
PDF
σελ. 370-373
Παρεξηγηθείσα μεγαλοφυια
Ανδρέας Π. Φαρμακόπουλος
PDF
σελ. 374-376
Η φράουλες. Οι ώμοι της μαρκησίας. Το μικρό χωριό
Αιμίλιος Ζολά
PDF
σελ. 377-387
Τρία μου σονέττα σε τραχύ ρυθμό: Maya, Karma, Nirvana
Ναπολέων Λ. Λαπαθιώτης
PDF
σελ. 388-389
Εξόριστος Κερκυραίος
Μιχαήλ Β. Λάνδος
PDF
σελ. 390-397
Φωναί πτηνοκτόνοι
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 398-401
Τι ποθώ
Ερριέττη Νίκα
PDF
σελ. 401
Τα φαιδρά: ο Ιακωβίδης
PDF
σελ. 401
Στέφανος Μαρτζώκης
Ιωάννης Α. Αρσένης
PDF
σελ. 402-404
Ανέκδοτον Στέφανου Μαρτζώκη
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 404
Πολεμικαί σελίδες: το σιδεροπάλουκο ή τα πρώτα λάφυρα
Τιμολέων Αμπελάς
PDF
σελ. 405-411
Έρως. Γάμος. Γυναίκες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 412-416
Η Αμερική
Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη
PDF
σελ. 417-432
Ματάκια πλάνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 419
Τραγούδια της αγάπης
Α. Σκιαδαρέσης
PDF
σελ. 432
Επιστολή και ποιήσεις Φωκίωνος Πανά
Φωκίων Πανάς
PDF
σελ. 433-439
[Εικόνα -- Αι υπογραφαί των τεσσάρων πληρεξουσίων των συμμάχων κρατών εν τω Αίμω, κατά την Α εν Λονδίνο Συνδιάσκεψιν]
PDF
σελ. 434
Νέα Ελλάς: σελίδες από τον πρώτο πόλεμον, Σαραντάπορον-Γιαννιτσά-Θεσσαλονίκη
Γεώργιος Π. Παρασκευόπουλος
PDF
σελ. 440-506
Ο Ενδυμίων: Επεισόδιο της γιορτής του Πανός
Ζον Κιτς
PDF
σελ. 507-511
Πνευματικά πένθη: Νικόλαος Σπανδωνής
Χρίστος Θεμ. Δαραλέξης
PDF
σελ. 512-516
Ν. Σπανδωνής
Μιλτιάδης Γ. Λιδωρίκης
PDF
σελ. 516
Εθνικά μνημόσυνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 517-518
Από τους ηρωϊκούς θανάτους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 518-521
Οι πρόσκοποι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 522-526
Στον ναυαρχό μας τον Υδραίο Κουντουριώτη
Σπύρος Ματσούκας
PDF
σελ. 526-527
Στο μονάκριβο αγγελούδι της αδελφής μου Έλλης Διονυσίου Πομόνη
Ερριέττη Νίκα
PDF
σελ. 527
Ο διδάσκαλος
Δημήτριος Χατζόπουλος
PDF
σελ. 528-533
Από την αρμονία των ήχων: μουσική ιδιοφυια
Ι. Αρσένης
PDF
σελ. 534-535
Δάκρυα στην άψυχον αγάπη μου
Αλεξ. Ν. Μπαλάσκας
PDF
σελ. 535
Το πρώτον γυναικείον θύμα της ηπειρωτικής εκστρατείας
Γεώργιος Β. Τσοκόπουλος
PDF
σελ. 536-538
Από το λεύκωμα χαριέσσης κυρίας
Σααδής
PDF
σελ. 538
Η ελληνογαλλική σχολή Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 538
Άνθη
Ι. Αρσ...
PDF
σελ. 539-540
Στον βασιλέα
Μαρία Κ. Μαμίδου
PDF
σελ. 540
Γύρω από τους δύο πολέμους: μια στρατιωτική μορφή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 541-542
Από την ελληνικήν επιστήμη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 543-544
Εικόνες και βιογραφήματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 545-552
Από το λεύκωμα ωραίας Αθηναίας κυρίας
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 552
Δρομοκαιτειον θεραπευτήριον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 553-556
Σελίδες από τον επιστημονικόν, καλλιτεχνικόν και εμπορικόν κόσμον: γενικαί διευθύνσεις και αγγελίες
PDF
σελ. 557-571
Περιεχόμενα
PDF
σελ. 571α