Έτος Δέκατον Πέμπτον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλα και αφιέρωση τόμου ΙΕ΄]
PDF
σελ. 1-3
Προς τον απανταχού Ελληνισμόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 4-6
Τα όνειρα: τα ρόδα. Τα κρίνα. Οι νεφέλες. Ήσκιοι. Τα πουλιά. Η σελήνη. Ο ήλιος. Οι βοριάδες. Δειλινά. Τα δάση. Τα αστέρια. Στα κοιμητήρια
Μ. Μαλακάσης
PDF
σελ. 7-10
Από τους πνευματικούς αγώνας: μια δεκαπενταετηρίς
Ο Φιλότεχνος
PDF
σελ. 10-13
Αι μοίραι
PDF
σελ. 13
Από την ελληνικήν φιλογένειαν: o ευεργέτης
Ιωάννης Α. Αρσένης
PDF
σελ. 14-16
Τα ελαττώματα του συζύγου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16
Ο χρόνος
PDF
σελ. 17
Από τους Αιώνιους Θρύλους: η κοιμάμενη. Η βουλιαγμένη χώρα. Το φάντασμα
Θρασ. Ζωϊόπουλος
PDF
σελ. 18
Προ της θυρίδος της διανομής
Εμμανουήλ Σ. Λυκούδης
PDF
σελ. 18-21
Γλυκείς στοχασμοί
PDF
σελ. 21
Ασπασία: Ήρα του Ολυμπίου Περικλέους
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 22-54
Η ψυχή εις τας αγκάλας του έρωτος
PDF
σελ. 32
Η κιθαρωδός
PDF
σελ. 54
Γνώμαι: Καλλιρόης Παρρέν. Ποιήσεις: Μαρίκας Πίπιζα Μαντζούνη
Καλλιρόη Παρρέν, Μαρίκα Πίπιζα Μαντζούνη
PDF
σελ. 55-56
Χαραυγή
Ελένη Σ. Λάμαρη
PDF
σελ. 56
Από τα παράδοξα της ζωής: κάτι τι το ανεκλάλητον
Jean Rameau
PDF
σελ. 57-59
Ο βασιλεύς των Σαμόλι
PDF
σελ. 59
Παναγής Βαλλιάνος
Ιωάννης Α. Αρσένης
PDF
σελ. 60-63
[Εικόνα- Ιωσήφ Βέρδης]
PDF
σελ. 64
Άνθος καρδίας
Σ. Σκίπης, Α. Σάιλερ
PDF
σελ. 65-68
Οι βασιλείς της Ρουμανίας
Κωνσταντινός Ν. Ράδος
PDF
σελ. 69-80
Νυχτερινό
Στεφ. Μαρτζώκης
PDF
σελ. 80
Εν εμπόριον εν τη Ανατολή
PDF
σελ. 80
Πεζά τραγούδια: ο θάνατος της ευμορφιάς
Ι. Π. Ιωαννίδης
PDF
σελ. 81-83
Φώτιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 84-89
Ο γάμος του Μπαρτόλ
Μιχ. Τριβωλύ
PDF
σελ. 90-93
Επιστολή Μαξ Νορδάσυ
M. Nordau
PDF
σελ. 94-96
Ελληνική ωραιότης
PDF
σελ. 96
Μεσονύκτιον
PDF
σελ. 97
Schubert
Ερασμία Ν. Καλλισπέρη
PDF
σελ. 98-104
Ο ύπνος της αθώας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 104-107
Γεωργίου Βιζυηνού ανέκδοτα ποιήματα εκ των μετά τον θάνατον αυτού διασωθέντων χειρογράφων του: μια καρφίτσα. Άρνησις. Αφαιρεμένη. Το κάτω της γραφής. Πότε αγαπηθήκαμε. Εις τους γάμους μας. Ο λησμονημένος
Γεώργιος Βιζυηνός
PDF
σελ. 108-112
Η έγερσις
PDF
σελ. 113
Από τον Αγρίλη: θεριναί επιστολαί
Ελένη Φραγκαντώνη
PDF
σελ. 114-115
Απονύχτερα
Μ. Μαλακάσης
PDF
σελ. 116-117
Η σοφία
PDF
σελ. 117
Σε αφίνω Εσμεράλδα
Ο Απόμαχος
PDF
σελ. 118-123
[Εικόνα - Αποχαιρετισμός]
PDF
σελ. 120
Σονέττο
Μαρίκα Πίπιζα
PDF
σελ. 123
Εκ της ερωτολήπτου Γερμανίας: εν ερωτικόν επεισόδιον
Victor Tissot
PDF
σελ. 124-137
Έρως και ψυχή
PDF
σελ. 138
Εικόνες της ζωής: έρως και ψυχή
Α.
PDF
σελ. 139-142
Το καθήκον της ελληνικής πολιτείας προς τας εργατικάς τάξεις
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης
PDF
σελ. 143-145
Από τους Ασφοδέλους
Αχιλλεύς Νέη
PDF
σελ. 145
Έρως. Γάμος. Γυναίκες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 146-157
Μετά το σφάλμα
Α
PDF
σελ. 158-160
Μακαρία
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 160
Ο χειμών
PDF
σελ. 161
Η καθολική ψηφοφορία εν Ευρώπη και εν Αμερική
Νικόλαος Ν. Σαρίπολος
PDF
σελ. 162-173
Έρως αηδονιού
Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου
PDF
σελ. 173
Πότε. Ανάθεμα
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 174-175
Ο άγγελος του άλγους
PDF
σελ. 175
Εν σύμπλεγμα: Η τέχνη. Η φύσις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176-180
Ερρίκος Άινε
Σαμπρόλ
PDF
σελ. 181-182
Ερρίκου Άινε τραγούδια
Ερρίκος Αινε
PDF
σελ. 183-184
Εκ των ερωτικών ποιημάτων του Άινε εις πεζήν μετάφρασιν
Ερρίκος Αινε
PDF
σελ. 185-186
Αραβικός δείπνος
PDF
σελ. 186
Τα δραματάκια της καθημερινής ζωής: ομοιπαθητικώς
Γεώργιος Β. Τσοκόπουλος
PDF
σελ. 187-193
Χριστόφορος Γλουκ: ο αναμορφωτής του μελοδράματος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 193
Βλαστήμιαις: μίσος. Θλιμέναις νύχταις. Εκδίκησις. Από τους
Ηλίας Βουτιερίδης
PDF
σελ. 194-197
Η υγεία
PDF
σελ. 197
Από τους κόσμους των ονείρων και των χιμαιρών: το πρώτον όνειρον. Το τελεύταιον όνειρον
Ο Ριπ
PDF
σελ. 198-208
Οι γάμοι μας, Παράπονο
Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου
PDF
σελ. 208
Αι δια θαυμάτων θεραπίαι
Μιχαήλ Ι. Γιαννήρης
PDF
σελ. 209-217
Σ'εκείνη που θ'άρτη
Άγγελος Σημηριώτης
PDF
σελ. 217-218
Ο έμπορος των καρδιών
Emile Pastore
PDF
σελ. 219-223
Η ώρα
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 224
Οικογένεια της Δαχομέης
PDF
σελ. 224
Ο Ρωμαίος βλέπων την Ιουλίαν επί του παραθύρου
Η δεσποινίς Μελπομένη...
PDF
σελ. 225
[Εικόνα - Γεώργιος Αβέρωφ]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 226-230
Ιωακείμ Γ΄, Οικουμενικός Πατριάρχης
Ι. Αρσένης
PDF
σελ. 230-232
Δαμιανός Α΄, Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Α.Γ.
PDF
σελ. 233-236
Από τον κόσμον των τραπεζικών κορυφών: μια υπεροχή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 237-239
Κινέζικα ποιήματα: λουλούδια της αγάπης. Η όμορφη. Η πανδρεμένη
Τσεγκ-Κι-Τογκ
PDF
σελ. 239
Μιχαήλ Α.Ραφαήλοβιτς
Νρβ...
PDF
σελ. 240
Εις το λεύκωμα Δεσποινίδος Α.Λ
Στέφανος Σκουλούδης
PDF
σελ. 241
Ο μαέστρος
Ζ. Λ. Παπαντωνίου
PDF
σελ. 242-244
Ξέφυλλα λούλουδα
Φλωρεντία Φουντουκλή
PDF
σελ. 244
Τα μάτια σου: μελωδία δι\'άσμα και κλειδοκύμβαλον (Ποίησις: Δ. Ηλιακοπούλου. Μουσική: Δ. Σ. Λαυράγκα)
PDF
σελ. 245-248
Σεβαστή Καλλισπέρη
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς
PDF
σελ. 248-250
Στεφάνι αιθέριο. Στίχοι
Φλώρος Ροδάνθης
PDF
σελ. 250
Εξέλιξις του δράματος εν τη ελληνική αρχαιότητι
Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη
PDF
σελ. 251-253
Ο 17ος αιών της γαλλικής φιλολογίας και οι δύο αυτού έξοχοι τραγικοί ποιηταί
Σεβαστή Ν. Καλλισπέρη
PDF
σελ. 253-256
Ξέχασ'το
Σωτήρης Ε. Σκίπης
PDF
σελ. 256
Αποχαιρετισμός
Νίκος Αίγλης
PDF
σελ. 257
Ο υπνοβάτης: του αμερικανού Fred Maxwell
Fred Maxwell
PDF
σελ. 257-269
Καρφιά και πέταλα
Δημ. Γρ. Καμπούρογλους
PDF
σελ. 269-270
Πως εγίνετο ο διορισμός των καθηγητών εν τω αρχαίω πανεπιστημίω Αθηνών
Π. Καρολίδης
PDF
σελ. 271-272
Από τα Πανουράνια: ουράνιοι γάμοι. Ο αγών
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 272
Δικά μας και ξένα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 273
Από τους βωμούς του έρωτος: το κάλλος
Δικ
PDF
σελ. 274-285
Ο φύλαξ του κήπου
Δ. Ι. Καλογερόπουλος
PDF
σελ. 285-288
Ειδύλλιον
PDF
σελ. 289
Πεζά τραγούδια: αγάπης ειδύλλιο
Ιωάννης Π. Ιωαννίδης
PDF
σελ. 289-291
Το λευκοφορεμένο φάντασμα
Αικατερίνη Γρηγορίου Ζλατάνου
PDF
σελ. 291-298
Εις λεύκωμα
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 298
Επιστολαί προς μιαν φίλην μου
Δάφνις
PDF
σελ. 299-304
Άνοιξη
Ρολελάη
PDF
σελ. 305
Πως μορφάζει...ενώ τω διηγούνται διασκεδαστικήν τινά ιστορίαν
PDF
σελ. 305
Πανεπιστημιακαί εορταί: η έκτη εκατοενταετηρίς του εν Montpellier Πανεπιστημίου
Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης
PDF
σελ. 306-325
Νεανικά τραγούδια: πες μου
Ανδρέας Μαρτζώκης
PDF
σελ. 325
Μια ποιήτρια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 326-328
Σε σένα. Θέλω. Το λευκόκρινο. Τραγούδι. Πόθος. Για σένα. Πες μου. Δίνε
Μαρίκα Πίπιζα
PDF
σελ. 229-232
Ιστορία: έργον Ν.Γύζη
PDF
σελ. 332
Μανούσος Ρ.Κούνδουρος
PDF
σελ. 333
Η διαθήκη
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 334-342
Σε μιαν ορφανούλα
Σ. Ε. Σκίπης
PDF
σελ. 342
Από το παγκόσμιο τραγούδι
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 343
[Εικόνα - Γεώργιος Μπονάνος]
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς
PDF
σελ. 344-347
Γεράσιμος Μαρκοράς
Γρηγόριος Ξενόπουλος
PDF
σελ. 348-352
Από τον κόσμο των γραμμάτων: Ιωάννης Αρσένης
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς
PDF
σελ. 353-355
Εισαγωγή εις την μελέτην της Νέας ελληνικής ποιήσεως
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 356-366
Από τον κόσμο της μουσικής: Ειρήνη Κλ. Καλογερή
Αριστοτέλης Ν. Πετσάλης
PDF
σελ. 366-368
Αμανίται
Αλεξ. Ν. Γεωργακόπουλος
PDF
σελ. 369-375
Θούριον: στο νησί των Σπετσών. Η μυγδαλιά. Κύματα
Μενεξεδένια
PDF
σελ. 376-378
Γενικαί γραμμαί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 378-380
Ο σύντροφος της αμαζόνος
Τ-σ
PDF
σελ. 380-383
Ύμνος των σωμάτων
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 384
Γιατί; (Ποίησις)
Ερρίκος Άινες, Κ. Μ. Παπαγεωργίου
PDF
σελ. 385-389
Σπ. Μαντζάκος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 389-390
Δι'εν έργον του καλλιτέχνου
Κώστας Χαιρόπουλος
PDF
σελ. 390-392
Ο από του κόσμου πόθος... Ο από του τάφου πόθος...
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 392
Εις δακτύλιος των Δόρια
Robert Francis
PDF
σελ. 393-401
Πρόωρος ανάπυξις
PDF
σελ. 401
Ο Όμηρος
Γεώργιος Μιστριώτης
PDF
σελ. 402-412
Η πολιτεία της πανσελήνου
Παύλος Νιρβάνας
PDF
σελ. 413-415
Ο ύπνος της αγαπώσης
PDF
σελ. 415
Το τραγούδι της ψυχής
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 416
Το μυστικόν του ριπιδίου
PDF
σελ. 416
Το επανωφόρι: κωμωδία μονόπρακτος
Χαραλάμπης Αννινος
PDF
σελ. 417-444
Ο κατά του αλκοολισμού αγών
Σιμωνίδης Γ. Βλαβιανός
PDF
σελ. 444-448
Η Σαπφώ
Μ. Μαλακάσης
PDF
σελ. 449-450
Η θρησκευτική παίδευσις
Ιωάννης Σκαλτούνης
PDF
σελ. 451-454
Θεόδωρος Γ.Παχύς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 454-456
Γη και Ουρανός: το δράμα της ψυχής. Επιστήμη. Φραγκίσκη-Βεατρίκη. Σκότος-Φως. Ένα. Γολγοθάς μιας ψυχής. Ιστορία μιας ψυχής. Χάος
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 457-462
Η μέλισσα
PDF
σελ. 462
Ο τροβαδούρος της Άρνης
Alf. Merilly
PDF
σελ. 463-464
Δια την προίκα
Ευγενία Ζωγράφου
PDF
σελ. 465-471
Στη γιορτή του
Λορελάη
PDF
σελ. 472
Δημήτριος Σ. Μαυροκορδάτος
Α. Γ. Δουρούτης
PDF
σελ. 472-480
Σερενάδα του παληού καιρού
Γ. Β. Τσοκόπουλος
PDF
σελ. 481
Η φαντασία φεύγουσα τ ανθρώπινα δεσμά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 482-484
Από τα χρονογραφήματά μου: η ζωή και η φιλοσοφία της
Ανδρέας Κ. Μοσχονάς
PDF
σελ. 484-498
Η γυναίκα
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 499
Κόρος
Ηλίας Π. Βουτιερίδης
PDF
σελ. 500-504
Από τα όνειρα
Ιωάννης Ζερβός
PDF
σελ. 505-506
Σ'ένα άστρο
Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου
PDF
σελ. 507
Μελέτη
PDF
σελ. 507
Από την ελληνικήν επανάστασιν: εις επιζών αγωνιστής
Ανδρέας Α. Αβούρης
PDF
σελ. 508-512
Δεκαπενταετηρίς "Ποικίλης Στοάς"
PDF
σελ. 513
Στον αδελφικό μου φίλο Γιάννη Αρσένη
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 513
Εκ του απείρου των σκέψεων: βιβλία
Άννα Ν. Σερουιου
PDF
σελ. 514-517
Από τον κόσμον
Πολ. Τ. Δημητρακόπουλος
PDF
σελ. 518-519
Στροφές
Γ. Σαγιαξής
PDF
σελ. 519-521
Κωνσταντίνος Θ. Μάνος
Μ. Μαλακάσης
PDF
σελ. 521-524
30 Απριλίου 1925, 10 Απριλίου 1926
Αχιλλεύς Γ. Καραβίας
PDF
σελ. 524
Η επάνοδος
Φλωρεντία Φουντουκλή
PDF
σελ. 524
Σπυρίδων Βλάχος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 525-529
Σε μια...
Ζ.
PDF
σελ. 529
Από τον κόσμον της μιμικής τέχνης: μορφαί των διαφόρων εκφράσεων του προσώπου του εξόχου Γάλλου μίμου Γεωργίου Βαγκ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 530-531
Λόγια χρυσά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 531
Από τα Πανουράνια
Στέφανος Μαρτζώκης
PDF
σελ. 532-533
Το κλαψοπούλι
Τάσης Ν. Φραγκαντώνης
PDF
σελ. 534-538
Τα μοιρολόγια
Δημήτριος Μπενή Ψάλτης
PDF
σελ. 539-543
Σε μιαν αμαρτωλή
Κώστας Δελακοβίας
PDF
σελ. 543-544
Από τον κόσμον της ζωής
PDF
σελ. 544
Ιουλίου Κλαρετή: τα ρόδα των Χριστουγέννων
Jules Claretie
PDF
σελ. 545-558
Χαιρετισμοί: από την εορτήν της ζωής...και της ανοίξεως
Ιωάννης Αρσένης
PDF
σελ. 558-560
Θεσσαλικά: Μονή Αγίου Γεωργίου. Μονή Αγίας Τριάδος
Ν. Γ. Χατζή Ζωγίδης
PDF
σελ. 561-568
Η ελπίδα μου
Ι. Π. Ιωαννίδης
PDF
σελ. 568
Ο ξένος
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
PDF
σελ. 569-573
Αι σχέσεις της μεγαλοφυιας και νευροπάθειας
Μιχαήλ Ι. Γιαννήρης
PDF
σελ. 573-576
Προσευχή
Γιάγκος Κάλας
PDF
σελ. 577
Κωνσταντίνος Α.Χρηστομάνος
Δικ
PDF
σελ. 578-579
Στο ακρογιάλι
Λάμπρος Πορφύρας
PDF
σελ. 579
Κωνσταντίνος Πλατσής
Αρσ...
PDF
σελ. 580-581
Ο Ιωάννης Αποστόλου
PDF
σελ. 581
Από τον χρηματιστικόν κόσμον: μια μορφή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 582
Προς το φιλόμουσον κοινόν των Ελλήνων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 583
Η πινακοθήκη μας: εικόνες και βιογραφήματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 584-636
Τραγούδια της αγάπης
Α. Σκιαδαρέσης
PDF
σελ. 636α
Νίκη
PDF
σελ. 636α
Νικαία και Άγις
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 637
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 637α-640
Περιεχόμενα
PDF
σελ. 641-648