Έτος Όγδοον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο τόμου Η -Αφιέρωση-Συνεργάτες]
PDF
σελ. 1-3
[Εορτολόγιον. Ο κυριεύων πλανήτης του 1889 είναι ο Ήλιος. Εκλείψεις του 1889. Μηνολόγιο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 4-16
[Εικόνα - Κωνσταντίνος, διάδοχος του Ελληνικού Έθνους - Σοφία, μνηστή αυτού]
PDF
σελ. 16α
[Εξώφυλλο Τόμου Ή]
PDF
σελ. 17
Η Εικοσιπενταετηρίς: εν βλέμμα εις το παρελθόν
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 18-31
Ελεγείον εις Θεόδωρον Ορφανίδην
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 31-42
Το Βεζούβιον, η Πομπηία και το Ηράκλειον
Ανδρέας Κορδέλλας
PDF
σελ. 42-48
Ανδρέας Κορδέλλας
PDF
σελ. 48α
Ψυχή
Maria Allara-Nigra
PDF
σελ. 49-82
[Εικόνα - Ιωσήφ Μομφερράτος]
PDF
σελ. 80α
Η άγνωστη γη. Ξύπνα
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 82-84
Κοινωνικαί σημειώσεις
Δημήτριος Ε. Ηλιόπουλος
PDF
σελ. 85-92
Εις χειροτέχνημα ξηρών ανθέων
Αριστομένης Προβελέγιος
PDF
σελ. 92
Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει ή Η διακωμώδησις του Συντάγματος
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 93-98
[Εικόνα - Γεράσιμος Μεταξάς]
PDF
σελ. 96α
Η καλογραία
Νικόλαος Ι. Σταματέλος
PDF
σελ. 98-102
Η βασίλισσα Κλεοπάτρα εν τη ποιήσει και τη μουσική
Τιμολέων Αμπελάς
PDF
σελ. 103-111
Δάκρυα παραλυμένου
Ι. Γ. Τσακασιάνος
PDF
σελ. 111-112
Μιλτιάδης Βενιζέλος
PDF
σελ. 112α
Φωνή λαού, φωνή θεού
Νικόλαος Παπαλεξανδρής
PDF
σελ. 113-119
Το μνήμα μου
Αντώνιος Μανούσος
PDF
σελ. 119
Η αθωότης εκ της πραγματικότητος
Στέφανος Ξένος
PDF
σελ. 120-144
[Άτιτλο]
Η κυρία Σ...
PDF
σελ. 144
[Εικόνα - Βασίλειος Νικολόπουλος]
PDF
σελ. 144α
Εν κήπω πόλεως λαμπράς
Φίλιππος Α. Οικονομίδης
PDF
σελ. 145-146
Αιθιοπικόν αλφάβητον
Νικόλαος Π. Παρίσης
PDF
σελ. 146-152
Ήρωες αφανείς
Αριστομένης Προβελέγιος
PDF
σελ. 153-154
Οικογενειακόν δράμα
Αλέξανδρος Θ. Φιλαδελφεύς
PDF
σελ. 155-165
Σπυρίδων Βαλαωρίτης
PDF
σελ. 160α
Τη νέα και λογία κ. Κ... (επί βιβλιαρίου των λυρικών του Χριστοπούλου),.Υποτιθέμενη απάντηση της κ. Κ...
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 165
Εντυπώσεις εκ Ρώμης (A vol d' οiseau)
Ευγένιος Γ. Ζαλοκώστας
PDF
σελ. 166-173
Στέφανος Δραγούμης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 174-175
Στον άγγελό μου
Carducci
PDF
σελ. 176
Στέφανος Ν. Δραγούμης
PDF
σελ. 176α
Η νόσος του Βερτέρου
Νεοκλής Καζάζης
PDF
σελ. 177-191
Αναλαμπή
Αντώνιος Σ. Μάτεσις
PDF
σελ. 191-192
Νικόλαος Ι. Σαρίπολος
PDF
σελ. 192α
Αυτοβιογραφικά ανέκδοτα
Νικόλαος Ι. Σαρίπολος
PDF
σελ. 193-202
Το όνειρόν μου
Μιχαήλ Αργυρόπουλος
PDF
σελ. 202-203
Το χάνι της Γραβιάς του Ζαλοκώστα
Σταμάτιος Δ. Βάλβης
PDF
σελ. 203-207
Αποχαιρετισμός
Ευγένιος Γ. Ζαλοκώστας
PDF
σελ. 207-208
Αν θέλης. Τα φιλιά τα αγαπημένα. Δεν τα θέλω μετρημένα
Α. Μανούσος
PDF
σελ. 208
Παύλος Λάμπρος
PDF
σελ. 208α
Περί της παρ' ημίν μεταβολής της σημασίας των λέξεων
Θεόδωρος Ν. Φλογαιτης
PDF
σελ. 209-218
Ο θάνατος και η κηδεία παρά τοις αρχαίοις Έλλησι
Αντώνιος Μομφερράτος
PDF
σελ. 218-221
Σκέψεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 221
Κακή νύμφη (μύθος)
Ανδρέας Καρκαβίτσας
PDF
σελ. 221-224
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 224
Δημήτριος Σαχίνης, Σκαρλάτος Σούτσος, Επαμεινώνδας Λουριώτης, Μιχαήλ Σοφιανός
PDF
σελ. 224α
Αι δύο ναυμαχίαι
Λεωνίδας Δ. Μελετόπουλος
PDF
σελ. 225-284
[Εικόνα - Ιωσήφ Δεκιγάλλας]
PDF
σελ. 240α
[Εικόνα - Λουδοβίκος Α\', βασιλιάς της Βαυαρίας (επί τη ευκαιρία της κατά το έτος τούτο πανηγυρισθείσης εορτής της εκατονταετηρίδος)]
PDF
σελ. 256α
Κωνστ. Ισχομαχος. Ιωάννης Ζάρκος. Γεώργιος Γριπάρης. Α. Βαρβάκης. Θ.Κ. Νέγρης
PDF
σελ. 272α
Εις λεύκωμα
Μ...
PDF
σελ. 285
Η μήτηρ παιδαγωγός
Ζαχαρούλα Μ. Λαμνή
PDF
σελ. 285-288
Οι ψαράδες
Δ. Π. Ταγκόπουλος
PDF
σελ. 288-289
[Άτιτλο]
Δ. Κ. Σακελλαρόπουλος
PDF
σελ. 289
Πως η μουσική εδημιουργήθη υπό του ανθρώπου
Ι. Φουστάνος
PDF
σελ. 290-303
Εις το λεύκωμα της κυρίας Ζωής Παλτατζή
Γ. Παράσχος
PDF
σελ. 303
Ο βασιλεύς Αχαιμενίδης και ο μάγος Σαδώκ
Ι. Ισιδ. Σκυλίσσης
PDF
σελ. 304-314
Ο άνθρωπος εκτός της ιστορίας
Σπυρ. Π. Λάμπρος
PDF
σελ. 314-320
Κωνσυαντίνος Ζάππας, μέγας της Ελλάδος πολίτης
Ι. Αρσένης
PDF
σελ. 321-324
Αλήθειαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 324
Επιστολή Ι. Ψυχάρη
Ι. Ψυχάρης
PDF
σελ. 325
Βοτανική Γεωγραφία
Dora d' Istria
PDF
σελ. 326-328
Δωραδίστρια
Ποικίλη Στοά
PDF
σελ. 329-330
Γνώμαι ανέκδοται και πανομοιότυπα γραφής λογίων ανδρών (από το λεύκωμα του Λέοντος Ολιβιέρου)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 331-336
Προς τον Λασκαράτον
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 337-338
Ασπασία Ι. Αργυροπούλου
Ζ.
PDF
σελ. 339-340
Ελεγείον επί τη μνήμη Ασπασίας Ι. Αργυροπούλου
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 341-346
Ευρυσθένης Γκίζας
Α. Θ. Φιλαδελφεύς
PDF
σελ. 347-349
Το μειράκιον
Κλέων Α. Ραγκαβής
PDF
σελ. 350-352
Δώρα δ' Ίστρια (Κόλτσοφ-Μασσάλσκη)
PDF
σελ. 352α
Η πλάσις της Εύας
Σταμάτιος Δ. Βάλβης
PDF
σελ. 353-354
Το κοινωνικόν ζήτημα
Λάμπρος Ενυάλης
PDF
σελ. 354-371
Τω κυρίω Γουσταύω Λαφφόν
Βιργινία Π. Ευαγγελίδου
PDF
σελ. 372
Μεταξύ τριών
Διονύσιος Ηλιακόπουλος
PDF
σελ. 372-380
Τραγούδια της Ανατολής: η Σμυρνηά
Μιχαήλ Αργυρόπουλος
PDF
σελ. 380
Ο Λομβάρδος ως πολιτικός και ως ρήτωρ
Δ. Θ. Σωμερίτης
PDF
σελ. 381-394
Τραγουδάκια
Ξενητευτής
PDF
σελ. 394
Προ της εικόνος Μαριέττας Α. Αριστάρχη
Ιωάννης Αρσένης
PDF
σελ. 395-397
Άσμα ναυτοπαιδός
Νικόλαος Δ. Χατζίσκος
PDF
σελ. 397-398
Ο Άρειος Πάγος
Αχιλλεύς Αγαθόνικος
PDF
σελ. 398-402
Ο έρμος κη άκληρος
Γεώργιος Μαρτινέλλης
PDF
σελ. 402-403
Κλέων Α. Ραγκαβής
PDF
σελ. 404
Ιωσήφ Μομφερράτος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 404-406
Ο εμβολιασμός παρά τω Παστέρ
PDF
σελ. 424α
Έργα άξια πολυτίμου υποστηρίξεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 425-426
Το αιώνιο παράπονο
Γ.Σ.Γ.
PDF
σελ. 426
Ελληνικόν Λύκειον, Ιω. Χ. Σιμοπούλου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 427-428
Παρθεναγωγείον Σοφίας Ι. Σιμοπούλου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 429-430
Περιεχόμενα
PDF
σελ. 431-432
Ποίησις και Μουσική Αλ. Κατακουζηνού: Να γείνω ευτυχής
PDF
σελ. 432α
Βιογραφίαι: Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος, Σπυρίδων Βαλαωρίτης, Ιωσήφ Δεκιγάλλας, Μιχαήλ Σοφιανός, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Επαμεινώνδας Λουριώτης, Πάυλος Λάμπρος, Βασίλης Κ. Νικολόπουλος, Γεράσιμος Μεταξάς, Σκαρλάτος Σούτσος, Κωνσταντίνος Ισχόμαχος, Ιωάννης Ζάρκ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 406-425
[Εικόνα]
PDF
σελ. 32α
[Εικόνα]
PDF
σελ. 64α