Έτος Ζ'

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο τόμου Ζ\'-Αφιέρωση-Συνεργάτες]
PDF
σελ. 1-4
Χαρίλαος Τρικούπης
PDF
σελ. 2
Εορτολόγιον. Πασχάλιον, 1887-Ο κυριεύων πλανήτης είναι ο Ζεύς. Εκλείψεις του 1887
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-18
Νέον έτος 1887 (Επινομίς). Γελάσωμεν Σαρδώνιον
Γ. Α. Αναστασόπουλος
PDF
σελ. 19
Σπυρίδων Σαμάρας
PDF
σελ. 20
[Εξώφυλλο Τόμου ΄Ζ]
PDF
σελ. 21
Συρμός ή πολιτισμός
Άγγελος Βλάχος
PDF
σελ. 22-27
Εις την εξυβρισθείσαν σημαία μας
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 27-28
Θεόδωρος Φλογαιτης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29-32
Εκ των του Φιλίππου Ιωάννου
Φίλιππος Ιωάννου
PDF
σελ. 32
[Εικόνα - Θεόδωρος Πρετεντέρης Τυπάλδος]
PDF
σελ. 32α
Η Θεοδώρα παρά τοις ξένοις
Φ.
PDF
σελ. 33-58
Κλέων Ραγκαβής
PDF
σελ. 48α
Το πρώτον άνθος ή το άνθος της αμυγδαλής
Φίλιππος Α. Οικονομίδης
PDF
σελ. 58-59
Τρέλλαι
Β.
PDF
σελ. 59-65
[Εικόνα - Γεώργιος Ζηνόπουλος]
PDF
σελ. 64α
Τραγούδια της καρδιάς
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 65-66
Πολύγαμοι λαοί
Δημ. Ε. Ηλιόπουλος
PDF
σελ. 66-72
Εις τα ερείπια της ακροπόλεως
Τιμολέων Αμπελάς
PDF
σελ. 72-74
Η σύζυγος του βουλευτού
Μιχαήλ Αργυρόπουλος
PDF
σελ. 74-84
Σταύρος Μεταξάς, ο εν Μασσαλίαι επιφανής οφθαλμοϊατρός
PDF
σελ. 80α
Η εν Μαραθώνι μάχη, 490 π.Χ.
Ιωάννης Α. Σούτσος
PDF
σελ. 84-97
Η πρώτη αγάπη
Γ. Μαρτινέλης
PDF
σελ. 97
Γλωσσικαί παρακρούσεις (μέρος νεώτερον)
Ι. Ισιδωρίδης Σκυλίσσης
PDF
σελ. 98-113
Ο βασιλεύς της Βαυαρίας, Λουδοβίκος Β'
PDF
σελ. 112α
Εις το λεύκωμα κόρης αγνώστου
Κωνστ. Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 114
Εις έρως εν Λονδίνω
Timeson
PDF
σελ. 115-142
Φραγκίσκος Λίστ
PDF
σελ. 128α
Ο χαρακτηρογράφος
Ανδρέας Λασκαράτος
PDF
σελ. 142-143
Σονέττο
Ανδρέας Λασκαράτος
PDF
σελ. 143
Τα πρώτα δάκρυα
Δμλ.
PDF
σελ. 144-145
Επί τη αναχωρήσει της
Ευστάθιος Π. Ιωάννου
PDF
σελ. 146-147
Ιστορία της μουσικής: η μουσική εν τη Αρχαιότητι
Ιω. Φουστάνος
PDF
σελ. 148-162
Δημήτριος Τριγγέτας, υποστράτηγος - Περικλής Μαυρομιχάλης, συνταγματάρχης του ιππικού
PDF
σελ. 160α
Δεν λησμονιέται
Ψ.
PDF
σελ. 162
Η ορφανούλα
Μαριέττα Μπέτσου
PDF
σελ. 163
Η ελληνική νομοθεσία περί της ελευθερίας του τύπου
Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 164-184
Ιωάννης Ρ. Παλαμήδης, Παύλος Βενιζέλος
PDF
σελ. 176α
Εις λεύκωμα
Βιργινία Π. Ευαγγελίδου
PDF
σελ. 185
Εκ των ασμάτων της καρδίας
Ι.Κ.Π.
PDF
σελ. 185
Ενθουσιασμός
Victor Hugo
PDF
σελ. 186-187
Όνειρα
Π.
PDF
σελ. 187
Κλυτία
Ιωάννης Κ. Πολέμης
PDF
σελ. 188-197
Ναστούλης Δαγκλής, υποστράτηγος- Σπυρίδων Γ. Βελλίνης
PDF
σελ. 192α
Εκείνη
Δημ. Μπενή Ψάλτης
PDF
σελ. 197-198
Ακροστιχίς
Ψ.
PDF
σελ. 199
Η πλάνη μου
Ι. Γ. Τσακασιάνος
PDF
σελ. 199
Καταγωγή και φυλετική διαίρεσις των Ελλήνων
Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 200-207
Ο περιπλανώμενος Ιουδαίος
Σταμάτιος Βάλβης
PDF
σελ. 208-210
Νικόδημος ο Α', νυν Πατριάρχης Ιεροσολύμων
PDF
σελ. 208α
[Άτιτλο]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 210
Το πειό καλό λουλούδι
Αντώνιος Σ. Μάτεσις
PDF
σελ. 211
Νικόδημος ο Α', νυν Πατριάρχης Ιεροσολύμων
Καλλίστρατος
PDF
σελ. 212-215
Ο Βρακιβελάδας, διήγησις Α', εκ του ανεκδότου ηρωικοκωμικού ποιήματος ο Ιώτας
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης
PDF
σελ. 216-237
Ιώτας, διήγησις Ε: Εις το πρόγαμον του Τράκα
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης
PDF
σελ. 237-254
Επιστολή ανέκδοτος Θ.Γ. Ορφανίδου
Θεόδωρος Ορφανίδης
PDF
σελ. 254-256
Μη ζηλεύης
Μαριέττα Μπέτσου
PDF
σελ. 257
Δύο λόγια της αγάπης
Νικόλαος Σταματέλος
PDF
σελ. 257-258
Το Μόναχον
Κ. Ρωμαιδης
PDF
σελ. 259-262
Εις λεύκωμα φίλης. Τω νεαρώ κυρίω
Φωτεινή Α. Οικονομίδου
PDF
σελ. 262-263
Εις το λεύκωμα της κυρίας Μ.Π.
Άγγελος Βλάχος
PDF
σελ. 263
Αιθιοπικά: Ποιναί εν Αβυσσινία
Νικόλαος Π. Παρίσης
PDF
σελ. 264-269
Επίγραμμα ανέκδοτον εις θυγατέρα Θεοδώρου Ράλλη
Φίλιππος Ιωάννου
PDF
σελ. 269
Γεώργιος Παράσχος-Θεόδωρος Ορφανίδης
Ιωάννης Α. Αρσένης
PDF
σελ. 270-272
[Εικόνα - Γεώργιος Παράσχος]
PDF
σελ. 272α
Γνώμαι και πανομοιότυπα γραφής επισήμων ανδρών εκ του λευκώματος του κ. Λέοντος Ολιβιέρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 273-280
Το μέγα πένθος
Κλέων Ραγκαβής
PDF
σελ. 285-288
Περιεχόμενα
PDF
σελ. 303-304
Μουσική: Τεμάχιον εν λιθογραφία υπό Γ. Λαμπίρη
PDF
σελ. 304α
Νεκρολογίαι: Ζενή Ι Σκουλούδη, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, Θεοχάρης Χατζή Ηλία Λαπαθιώτης, Σπυρίδων Γ. Βελλίνης, Γεώργιος Ζηνόπουλος, Περικλής Α. Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Ρ. Παλαμήδης, Νικόλαος Δ. Μιαούλης, Ναστούλης Δαγκλής, Παύλος Π. Βενιζέλος, Μιχαήλ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 289-302