Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Βλάσης Γαβριηλίδης (1848-1920)

Χορηγοί

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το: