Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος (1854-1929)

Χορηγοί

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το: