Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Αιολική άρπα: από το βιβλίο πρώτο II, V, X, XI, XIII. Από το βιβλίο δεύτερο I, IX, X, XIX, XX, XXII. Από το βιβλίο τρίτο I, II, V, VI, X. Ωδή στον Όμηρο Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF