Αιολική άρπα: από το βιβλίο πρώτο II, V, X, XI, XIII. Από το βιβλίο δεύτερο I, IX, X, XIX, XX, XXII. Από το βιβλίο τρίτο I, II, V, VI, X. Ωδή στον Όμηρο

Σωτήρης Σκίπης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.