Τεύχος 7

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Κιναϊκός γάμος
Π.
PDF
σελ. 9-11
Τα καθ? Ηράκλειαν και Πομπηιαν
Α.Ρ.Ρ.
PDF
σελ. 11-16
Η εν Πετρουπόλει Αλεξανδρινή στήλη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16-18
Ελληνική φιλολογία: ομιλία του Κ. Ασωπίου, εκφωνηθείσα υπ’αυτού εν τω Πανεπιστημείω Όθωνος τη κγ΄Οκτωβρίου 1842, επί της πρώτης ενάρξεως των αυτού μαθημάτων
Κ. Ασώπιος
PDF
σελ. 18-22
Ο Ρινόκερως Υδροκόραξ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-24
Γ΄. Μύθος του Ρώσσου ποιητού Κριλλώφ: η κυνοφιλία
Κριλλώφ
PDF
σελ. 24