Τεύχος 79

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η Νεάπολις και οι Νεαπολίται
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 97-98
Καινοφανής εκδίκησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 98-99
Περί των γλαύκων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 99-100
Η άλωσις του Αλγερίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 101-102
Περί των κινδύνων του πλούτου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 102-103
Η Βλαχονορδανία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 103-105
Η δουλεία και η σωματεμπορία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 105-107
Περί της νοθεύσεως των νομισμάτων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 107-110
Περί του πλανήτου Διός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 110-111
Περί μικρών πταισμάτων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 111
Περί του πρώην κομήτου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 111-112
Τα νεύρα του ανθρωπίνου προσώπου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
[Βρετανικά χειροτεχνήματα]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112