Τεύχος 64

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο Χαιτόδους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 49
Η ανωφελής οδοιπορία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 49-50
[Γυναίκες, περί των χρεών αυτής προς την κοινωνίαν]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 50
Απόσπασμα από το λόγο του Ν. Βάμβα εις την υπό του Πανεπιστημίου Όθωνος γενομένην τελετήν των Τριών Ιεραρχών
Ν. Βάμβας
PDF
σελ. 50-52
Το ενδότερον μεταλλείου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 53-54
Το μάννα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 54-55
Περί της αξίας των καλών βιβλίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 55
Ο άσχημος πους
Φραγκλίνος
PDF
σελ. 55
[Η αύριον]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 55
[Βαρομετρικαί παρατηρήσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 55
Περιγραφή της Αφγανιστάν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 56-61
Η απόλυσις των μανιακών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 61-62
Περί γενέσεως και προόδου των φιλολογικών και αρχαιολογικών σπουδών
Λ. Ρόσσιος
PDF
σελ. 62-63
Περί της ορθής κυβερνήσεως των σχολείων, ήτοι ο Ιερεμίας Φλάτ και οι τρεις συμβοηθοί του
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 63-64
Όνειρος [απόσπασμα από το ποίημα Κυδωνιάτης]
Ν. Σαλτέλης
PDF
σελ. 64