Τεύχος 47

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η Κητεία, ή περί της αλιείας των φαλαινών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 161-164
Η άμπελος και η δρυς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 164
Το ναυάγιον της Αλκήστιδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 165-168
Αι Μούμιαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 168
Επιρροή των φυσικών αιτίων εις την αισθητικότητα
Βάμβας
PDF
σελ. 168-170
[Βάκχου και Αφροδίτης θυγάτηρ]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 170
[Ναυαγού τάφος]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 170
Ορθής παιδαγωγίας παράδειγμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 171
Αποδείξεις του Χριστιανισμού: αριθ. 11. Ενστάσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 172-173
Η Άκρη, ή Πτολεμαις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 173-174
Επιρροή του ηλίου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 174
Ο Ίνδρας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 175-176
Περί χορού
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176
Κακουργήματα εις την Γαλλίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176