Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λάμπρου, Παύλος

  • Τεύχος 61 - Περιεχόμενα
    Ιστορική πραγματεία περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι μέχρι του έτους 1821
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τεύχος 60 - Περιεχόμενα
    Ιστορική πραγματεία περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι μέχρι του έτους 1821
    Λεπτομέρειες  PDF