Τεύχος 69

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Ο βασιλεύς της Μήλου
Κ. Σάθας
PDF
σελ. 633-635
Οποία τις είναι η Αμερική ή περιήγησις του Μαρκέλλου Μπονώ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 635-642
Βιογραφία: Φενιμόρος Κούπερ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 642-643
Περί χειρογράφων τινών αναφερομένων εν τη προς το υπουργείον της Παιδείας εκθέσει υπό κυρίου Κ. Σάθα
Π. Χιώτης
PDF
σελ. 643-644
Αναμνήσεις περιοδείας
Α. Π. Ταβουλάρης
PDF
σελ. 644-647
Η διπλή καταστροφή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 647-651
Βιβλιογραφία: Το κατά τον αοίδιμον πρωταθλητήν του ιερού των Ελλήνων αγώνος τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον τον Ε'
Κ.Σ.
PDF
σελ. 651-652
Βιβλιογραφία: Εγχειρίδιον συστηματικής ανατομίας του ανθρώπου υπό Παύλου Ιωάννου
Θ.
PDF
σελ. 652-653
Ποίησις: ο νεκρός ιππότης (Κατά το Δανικόν)
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 653-654
Το Θησείον και ο ναός του Άρεως
Λ. Ρόσσιος
PDF
σελ. 654-655
Μυρολόγιον της Παρασκευής, Μυρολόγιον του Γιώργαρου (Μυρολόγια Μανιάτικα)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 656