Τεύχος 66

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινουπόλεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 545-549
Οποία τις είναι η Αμερική ή περιήγησις του Μαρκέλλου Μπονώ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 549-553
Ιστορία της Κερκύρας
Αλέξανδρος Τόμπρος
PDF
σελ. 553-556
Βιογραφία: Λουδοβίκος Αριόστος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 556-558
Περί ίριδος και της αναλύσεως του ηλιακού φάσματος
Δ. Κ. Κοκίδης
PDF
σελ. 558-561
Ο στεφανωθείς μουσικός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 561-567
Βιβλιογραφία: Η Κόλασις του Δάντου εξελληνισθείσα εμμέτρως, και με σημειώσεις εξηγηματικάς, ιστορικάς και φιλολογικάς αναπτυχθείσα κατά τα πέντε πρώτα άσματα υπό Παναγιώτη Βεργωτή Κεφαλλήνος
Γ.
PDF
σελ. 567
Βιβλιογραφία: Προφητικόν Αθηναϊκόν ημερολόγιον του διασήμου αστρονόμου Καζαμία, μετ' εικονογραφιών δια το έτος 1866
Θ.
PDF
σελ. 567-568
Όνος και κύων (Μύθος)
Παναγιώτης Ι. Φέρμπος
PDF
σελ. 568
Αίνιγμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 568
Η Δεσποσύνη δε Μαλεπέρ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 569-576