Τεύχος 60

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί της νυν εν Ελλάδι εκπαιδεύσεως
Θ.
PDF
σελ. 353-357
Δύο Έλληνες εις τα λουτρά του Βάδεμ της Βιέννης
Κλεάνθης Ι. Παππάζογλου
PDF
σελ. 357-361
Ιστορική πραγματεία περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι μέχρι του έτους 1821
Παύλος Λάμπρου
PDF
σελ. 361-364
Ιάκωβος Μάγιερβερ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 370-372
Βιβλιογραφία: Ιστορία του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου
Θ.
PDF
σελ. 372-373
Στατιστική Κέρκυρας
Μ.
PDF
σελ. 273-274
Ποικίλα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 374-376
Η έπαυλις της Οζεραίης
Η. Βέρθε
PDF
σελ. 377-384
Κρίσις του Βουτσιναίου ποητικού διαγωνισμού, γενομένη εν τω ελληνικώ πανεπιστημίω τη 9 Μαιου 1865
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 364-370