Τεύχος 52

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Λεονάρδος Φιλαράς ο Αθηναίος
Κ. Ν. Σάθας
PDF
σελ. 97-101
Ουρβίνος ο ιατρός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 101-106
Περί των εν Αγγλία συλλογών
Επαμ. Σταματιάδης
PDF
σελ. 106-109
Ποίησις: μεταφράσεις Σερβικών δημοτικών ασμάτων - Της Πρωτοχρονιάς. Γαμήλια άσματα. Άλλα διάφορα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 109-111
Περιοδεία του K. J. J. Ampere εις την Μικράν Ασίαν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 111-116
Βιβλιογραφία: Κάτοπτρον της κοινωνίας υπό Ι. Ν. Λεβαδέως
Επαμ. Σταματιάδης
PDF
σελ. 116-117
Το ωρολόγιον του Στρασβούργου και ο τεχνίτης αυτού Ι. Β. Σούλγγε
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 117-119
Η ανατολική σχολή εν τω πανεπιστημίω της Πετρουπόλεως
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 119-120
Εμβλήματα και θρησκευτικά σύμβολα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Αίνιγμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Η έπαυλις της Οζεραίης
Η. Βέρθε
PDF
σελ. 121-128