Τεύχος 6

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Ελλάδος ποιητών και συγγραφέων: Αλέξανδρος Σούτσος
Κ. Δ. Σούτσος
PDF
σελ. 161-167
Εκδρομή εις Πόρον (Διηγήματα)
Αλ. Ρ. Ραγκαβής
PDF
σελ. 167-177
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι
Alfred de Musset
PDF
σελ. 177-179
Επιστημονικά: ζωϊκός μαγνητισμός
Δ. Σ. Στρουμπός
PDF
σελ. 179-181
Βιογραφίαι: Αλφόνσος Λαμαρτίνος
Αλ. Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 182-185
Καλλιτεχνία: ο Βάγνερ και η μουσική αυτού αναμόρφωσις
Αγγελος
PDF
σελ. 185-190
Ποίησις: η μόνωσις (Εξ ανεκδότου μεταφράσεως των Ποιητικών μελετών του Λαμαρτίνου)
Λαμαρτίνος
PDF
σελ. 190-191
Επιστολαί περί μαγείας
Ασταρώθ
PDF
σελ. 191-192
Μωσαϊκόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192
Αίνιγμα 6
Σφιγξ
PDF
σελ. 192