Τεύχος 4

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine)
Ειρηναίος Ασώπιος
PDF
σελ. 97-101
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι
Alfred de Musset
PDF
σελ. 101-107
Το μαγικόν στερεοσκόπιον. Πολύμορφος σάτυρα
Δημήτριος
PDF
σελ. 107-108
Βιογραφίαι: Φραγκίσκος Σατωβριάν
Αλ. Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 109-112
Καλλιτεχνία: διάλογος περί επιρροής της μουσικής
Emile Montegut
PDF
σελ. 112-114
Ζέφυρος, εικών του K. Voillemot
Γ.
PDF
σελ. 114-115
Ποίησις: εις το λεύκωμα νέου ποιητού
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 115-116
Η δυστυχία
Ι. Ε. Γ. Ηπειρώτης
PDF
σελ. 116-117
Το Φάσμα της πρώτης ερωμένης
Ι. Καρασούτσας
PDF
σελ. 117
Βιβλιογραφία: Κωνσταντινούπολις, υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου
Ασπασία
PDF
σελ. 117-120
Μωσαϊκόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 120
Θαυματοποιια. Άγνωστος μαθητής
Κυρία Μ
PDF
σελ. 121-122
Επιφυλλίς
Αλθώτας
PDF
σελ. 123-127
Ποικίλα
Ασπασία
PDF
σελ. 128
Αίνιγμα 4
Σφιγξ
PDF
σελ. 128