Τεύχος 3

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine)
Ειρηναίος Ασώπιος
PDF
σελ. 65-68
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι
Alfred de Musset
PDF
σελ. 68-73
Αρχαιολογία: Το διονυσιακόν θέατρον των Αθηνών
Π. Περβανόγλους
PDF
σελ. 73-77
Βιογραφίαι: Οράτιος Βερνέ
Γ.Ε. Μαυρογιάννης
PDF
σελ. 78-81
Καλλιτεχνία: διάλογος περί επιρροής της μουσικής
Emile Montegut
PDF
σελ. 81-83
Ποίησις: η άγνωστος
Αχιλλεύς Παράσχος
PDF
σελ. 83-84
Η Μούσα Ψωμοζήτης
Θ. Γ. Ορφανίδης
PDF
σελ. 84-85
Θέατρον. Μουσική επιθεώρησις
Αλθώτας
PDF
σελ. 85-88
Δραματική επιθεώρησις: παραμονή, δράμα εις πράξεις 5, υπό Αλ. Ρ. Ραγκαβή
Αλ. Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 88-90
Μωσαϊκόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 90
Επιφυλλίς
Αλθώτας
PDF
σελ. 90-95
Ποικίλα
Ασπασία
PDF
σελ. 95-96
Αίνιγμα 3
Σφιγξ
PDF
σελ. 96