Τεύχος 2

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine)
Ειρηναίος Ασώπιος
PDF
σελ. 33-37
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι
Alfred de Musset
PDF
σελ. 37-41
Χαριτίνη (Απόσπασμα ανεκδότου μυθιστορήματος)
Παναγιώτης Σούτσος
PDF
σελ. 41-42
Περιηγήσεις: χειμερινή διατριβή εν Αθήναις
Ant. Proust
PDF
σελ. 43-45
Βιογραφίαι: Βικέντιος Βελλίνης
Ασπασία
PDF
σελ. 45-48
Καλλιτεχνία: διάλογος περί επιρροής της μουσικής
Emile Montegut
PDF
σελ. 48-53
Ποίησις: ο Ερνάνης
Βίκτωρ Ουγώ
PDF
σελ. 53-55
Εκείνη
Αλ. Ρίζος Ραγκαβής
PDF
σελ. 55
Η Μύρτω και η Δάφνη
Μαρία... (= Αχιλλεύς Παράσχος)
PDF
σελ. 55-56
Βιβλιογραφία: Αι τελευταίαι ημέραι του Αλή Πασά υπό Κ. Ράμφου
Αλ. Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 56-59
Θέατρον. Μουσική επιθεώρησις
Αλθώτας
PDF
σελ. 59-62
Μωσαϊκόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 62-63
Ποικίλα
Ασπασία
PDF
σελ. 63-64
Αίνιγμα 2
Σφιγξ
PDF
σελ. 64