Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ειρηναίος Ασώπιος
PDF
σελ. 1-3
Περί των συγχρόνων της Γερμανίας ποιητών: Ερρίκος Έινος (Heinrich Heine)
Ειρηναίος Ασώπιος
PDF
σελ. 3-7
Μυθιστορήματα: αι δύο ερωμέναι
Alfred de Musset
PDF
σελ. 7-9
Περιηγήσεις: χειμερινή διατριβή εν Αθήναις
Ant. Proust
PDF
σελ. 9-13
Βιογραφίαι: Αλφρέδος Μυσσέ
Αλ. Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 13-16
Καλλιτεχνία: περί βυζαντινού ρυθμού
Γ.Ε. Μαυρογιάννης
PDF
σελ. 16-20
Ποίησις: ο Ερνάνης
Α. Σ. Βυζάντιος
PDF
σελ. 20
Ο Ερνάνης
Βίκτωρ Ουγώ
PDF
σελ. 20-22
Το ορφανό
Μαρία... (= Αχιλλεύς Παράσχος)
PDF
σελ. 22
Θέατρον. Μουσική επιθεώρησις
Αλθώτας
PDF
σελ. 22-25
Μωσαϊκόν
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 25-26
Ποικίλα
Ασπασία
PDF
σελ. 26-28
Επιφυλλίς
Αλθώτας
PDF
σελ. 28-32
Αίνιγμα 1
Ν.
PDF
σελ. 32