Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Ειρηναίος Ασώπιος (1825-1905)

Χορηγοί

Η ψηφιοποίηση και δικτυακή διάθεση του περιεχομένου του περιοδικού υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ" και χρηματοδοτήθηκε από το: