Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φιλαδελφεύς, Αλέξανδρος, Γορίλλας