Τεύχος 1

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Το δωδεκάμηνον
PDF
σελ. 1
Κατά των λόγων - Υπέρ των έργων
Δ.Π. Ταγκόπουλος
PDF
σελ. 2
Εργάζου
Αριστ. Προβελέγγιος
PDF
σελ. 2
Από της γειτονιές: το ξαφνικό της γοργώνας
Σαμπρόλ
PDF
σελ. 2-3
Αλήθειαι
Φρ. Νίτσε
PDF
σελ. 3
Στο άσυλον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Σμαράγδα Βουτσινά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Οι κοτοφαγάδες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Η γυναίκα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Λουλουδένιοι στίχοι: προσκυνητής
Γιάννης Περγιαλίτης
PDF
σελ. 4
Έργα και ημέραι: το μετάξι
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 4
Δήλωσις. Φαινόμενα και πράγματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-7
Επιφυλλίς του Νουμά: ο αρραβών της θαλάσσης
Άγγελος Τανάγρας
PDF
σελ. 5-7
Νέα βιβλία
Ο Βιβλιοφάγος
PDF
σελ. 8
[Διαφημίσεις]
PDF
σελ. 8