Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Carmina: στον κάμπο αλάργα... Το συμπόσιο. Δύο κορασιές..., Έξω από την πολιτεία Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF