Τεύχος 12

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Τι έγεινε γύρο σε μια μετάφραση
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 485-491
Επέστρεφε
Κ. Π. Καβάφης
PDF
σελ. 492
Συμφωνία: χλωμός έφηβος
Λίνος Καρζης
PDF
σελ. 492
Από την Ιφιγένεια του Moreas
Jean Moreas
PDF
σελ. 493-507
Κριτικά σημειώματα: Στέφανος Μαρτζώκης
Γρηγ. Ξενόπουλος
PDF
σελ. 508-511
Έργα και Ημέραι
Ησίοδος
PDF
σελ. 512-521
Η Βρυσούλα
Roberto Bracco
PDF
σελ. 522-543
Τέχνη και γράμματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 544-547