Τεύχος 9

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Περί φιλοξενίας παρ' Ομήρω
Πέτρος Μανταδάκης
PDF
σελ. 153-155
Προσφώνησις Σ. Λιάτση επί τη εικοσιπενταετηρίδα Δ. Βενετοκλέους
Σ. Λιάτσης
PDF
σελ. 156
Η εποποιία των παθών
Ορέστης Χρηστίδης
PDF
σελ. 156-157
Το αρχαιολογικόν συνέδριον
Αλέξανδρος Κολυφέτης
PDF
σελ. 158-159
Ελμόνδος Σπένσερ
Αναστάσιος Ν. Κάππος
PDF
σελ. 159-160
Το τελευταίο χαμόγελο
Κ. Ν. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 161
Η πάλη
Θ. Λάρδης
PDF
σελ. 162-163
Μία εκδρομή εις το Αδελσβέργιον Άντρον
Δ. Β.
PDF
σελ. 163-164
Αναστήτω ο Θεός μου!...
Κων. Ι. Σταματόπουλος
PDF
σελ. 165
Εις φιλόσοφος υπό τας στέγας
Emile Souvestre
PDF
σελ. 166-171
Η ανασύστασις του ελληνικού μελοδράματος
Α. Κολυφέτης
PDF
σελ. 171
Επιστημονική κίνησις
Γ.Γ.Π.
PDF
σελ. 171-172
Θεόδωρος Π. Δεληγιάννης: πρωθυπουργός της Ελλάδος
Κ. Ν. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 172β