Τεύχος 27

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

Η Δευτέρα
Κρι-Κρι
PDF
σελ. 1-2
Η πλεξίδες
Νεοσύλλεκτος
PDF
σελ. 2
Οι δημοσιογράφοι
Souris
PDF
σελ. 2
Φρου - Φρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3
Πανσέδες
Καλιβάν
PDF
σελ. 3
Καραμέλαις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 3-4
Προς τον συντάκτην της προς τον στρατόν προκηρύξεως εν τη «Εφημερίδι»
Ο Στρατός
PDF
σελ. 4
Δρομομάζωμα
Melle Σκούπα
PDF
σελ. 4
Χρυσή βροχή
Fon-General
PDF
σελ. 4
Πρόβλημα με τη λύσιν του
Πετεινός
PDF
σελ. 4
Θεατρικά
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 4