Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευελπίδου, μοναχού Δημητρίου

  • Τεύχος 20 - Περιεχόμενα
    Λόγος ευχαριστήριος και συντακτήριος του ιεροδιδασκάλου μοναχού Δημητρίου Ευελπίδου, εκφωνηθείς εν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης την 7 Ιουλίου 1851
    Λεπτομέρειες  PDF