Λόγος ευχαριστήριος και συντακτήριος του ιεροδιδασκάλου μοναχού Δημητρίου Ευελπίδου, εκφωνηθείς εν τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης την 7 Ιουλίου 1851

μοναχού Δημητρίου Ευελπίδου

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών