Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουρούπης (Πολ. Δημητρακόπουλος), ο Κόντε