Έτος Τριακοστόν Δεύτερον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο]
PDF
σελ. 1-2
Αναγκαία δήλωσις
Κων.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 3-4
Εορτολόγιον του έτους 1917
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 5-10
Βροχή ανθέων
Rosensegen
PDF
σελ. 11
Νεοελληνικά Διηγήματα: Ο Ντέλφινας
Κώστας Δ. Καρκαβίτσας
PDF
σελ. 13-16
Αμοιβαίον ξυλοκόπημα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16
Το πατρικό σπίτι
Στέφανος Δάφνης
PDF
σελ. 17-31
Επίγραμμα εις ιατρόν αυτονοσηλευθέντα
Σατανάς
PDF
σελ. 31
Λόγιοι και καλλιτέχναι εν τω έξω ελληνισμώ: το προικοκάλεσμα
Κ. Γ. Μακρίδης
PDF
σελ. 32-38
Από τον ξένον Παρνασσόν: Το τριαντάφυλλο
Abis, Δροσίνης Γεώργιος (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 38
Το μέλι ως τροφή και ως φάρμακον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 39-40
Ο γάμος αδύνατος
Λαίλιος Καρακάσης
PDF
σελ. 40
[Εικόνα-Από την διεθνή πινακοθήκην: Η ποιμενίς]
Millet
PDF
σελ. 41
Ηπειρωτικά διηγήματα: Κι όποιον εύρη ο θάνατος
Χ. Χρηστοβασίλης
PDF
σελ. 42-48
Αρχαία ποιήματα: Έρως γεωργός
Σίμος Μενάρδος
PDF
σελ. 48
Ιστορικά διηγήματα: Κάτω στην Κύπρο, στην Αμμόχωστο!
Κ.Φ.Σκ., Κωνσταντίνος Ν. Ράδος
PDF
σελ. 49-73
Χαρακτηρισμοί: Οι αδιάκριτοι
Ζ. Παπαντωνίου
PDF
σελ. 73-74
Εις πτωχικήν κηδείαν ιατρού
Σατανάς
PDF
σελ. 74
Χρονογραφικαί σελίδες: Η οικοδομική εν Αθήναις και το σύστημα του μπετόν-αρμέ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75-76
Δυστυχισμένοι
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 76
Πολεμικαί αναμνήσεις από την Ήπειρον: Η Φροσύνη
Α. Μαυρουδής
PDF
σελ. 77-79
Επιτύμβιον
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 79
Ο Κοψοπόδαρος
Α. Τραυλαντώνης
PDF
σελ. 80-96
Το άφθαστο τραγούδι
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 96
Νεοελληνικά διηγήματα: Η αρπαγή των Σαβίνων
Αγαθοκλής Γ. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 97-105
Εις ανυπόφορον ψεύστην
Σατανάς
PDF
σελ. 105
Αναμνήσεις «Εξηνταδυώτου» - Η υποδοχή της Κυρα-Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου εις Αθήνας
Α. Ν. Πετσάλης
PDF
σελ. 106-108
Τα ερημοκλήσια
Λάμπρος Πορφύρας
PDF
σελ. 108
Εις το ταχυδρομικόν παράρτημα
Αντ. Τσέχωφ, Κων. Σ. Κοκολής (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 109-110
Σε περβόλι
Αλεξ. Πάλλης
PDF
σελ. 110
Ιστορικαί σημειώσεις: Οι δακτύλιοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 111-112
Αδράνεια γλώσσης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 112
Ετέρω μη ποιήσεις
Ροβέρτος Μπράκο, Ριχάρδος Σ. Παρίσης (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 113-124
Καινούργια λύρα: Amor dei....
Α.Μ.Ν. Στρατηγόπουλος
PDF
σελ. 124
Οικογένεια φιλοσόφων: Οι Φιλόστρατοι της Λήμνου
Ιπποκράτης Σ. Καραβίας
PDF
σελ. 125-127
Κοπλιμέντο εις γεροντοκόρην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 127
Ξέναις έννοιαις
Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
PDF
σελ. 128-129
Ζωγραφιές
Π. Νιρβάνας
PDF
σελ. 129
Πολεμικαί σελίδες: Ο απροσδόκητος σωτήρ
Μαρία Π. Σταματέλλου
PDF
σελ. 130-134
Υπνωτικόν...προ του ύπνου!
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 134
[Διαφήμιση]
PDF
σελ. 134α
[Εικόνα-Η αποκοιμισμένη ποιμενίς]
Fr. Boucher
PDF
σελ. 134β
Ιστορικαί απαντήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 135-136
Επίγραμμα εις φιλάργυρον αυτοκληρονόμον
Σατανάς
PDF
σελ. 136
Ο πόνος ενώνει
Αδελφοί Κουιντέρο, Κώστας Καιροφύλλας (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 137-146
Κυπαρίσσι
Στέλιος Γ. Σπεράντσας
PDF
σελ. 146
Στραβοί χρόνοι
Γιάννης Βλαχογιάννης
PDF
σελ. 147-157
Εις αξιωματικόν κουραμπιέν
Εωσφόρος
PDF
σελ. 157
Νέον μέγα επιστημονικόν ίδρυμα εν Αθήναις του οφθαλμολόγου Σπήλιου Χαραμή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 158-161
[Εικόνα-Σελίς έρωτος]
Louis Grossin
PDF
σελ. 161
Για την πατρίδα!..
Δημοσθένης Ν. Βουτυράς
PDF
σελ. 162-165
Γυναίκα
Στεφανία Δάφνη
PDF
σελ. 165
Συνθηκολογία συνειδήσεως (Μονόλογος)
Κων.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 166-171
Οι παλαιοί
Ιωαν. Αλ. Χαρισιάδης
PDF
σελ. 171
Υγιεινή του περιβάλλοντος παρά τοις αρχαίοις Έλλησι
Αγγελική Παναγιωτάτου
PDF
σελ. 172-176
Σκέψεις και γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176
Στον Εβραίο
Ε. Ευστρατιάδης
PDF
σελ. 177-180
Εκτίμησις μουσικού ταλάντου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 180
Από την ζωήν των Τούρκων: Βαλής έγινεν, άνθρωπος όμως δεν έγινεν
Δημ. Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 181-185
Τραγούδια του πολεμιστή
Πολυδ. Παπαχριστοδούλου
PDF
σελ. 185
[Εικόνα-Νεοελληνική τέχνη: Το θέρος]
Π. Καλαϊσάκη
PDF
σελ. 186
Εικόνες από την φύσιν και την ζωήν: Πετεινός
Μακκαβαίος
PDF
σελ. 187-188
Στο παιδάκι της αδελφής μου
Ρώμος Φιλύρας
PDF
σελ. 188
Φιλολογικά σημειώματα: περίδρομος
Γ. Ν. Χατζιδάκις
PDF
σελ. 189-190
Στο σπίτι μου
Ζήσιμος Σιδέρης
PDF
σελ. 190
Τυπογραφικά παροράματα (Εξ ανεκδότου συλλογής)
Ι. Φραγκιάς
PDF
σελ. 191-192
Ζωγραφιές
Πιπίνα Α. Βλάχου
PDF
σελ. 192
Φιλολογικά μνημόσυνα: εποχή ρωμαϊκή (απόσπασμα εκ των «Ευβοϊκών»)
Κ. Α. Γουναρόπουλος
PDF
σελ. 193-198
Ζωολογία εντός δημοσίου γραφείου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 198
Χωριάτικες ιστορίες: το κόμμα του Ρουβίκωνος
Π. Α. Παναγόπουλος
PDF
σελ. 199-202
Ιταλοελληνική συνεννόησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 202
Παροιμίαι αντίστοιχοι, Αρχαίαι και νεώτεραι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 203-204
Από τα "Βάρβαρα": Κατάρα
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 204
Φιλολογικά μνημόσυνα: Εικόνες από την Κέρκυραν - Η Παναγιά η Μεγαλομμάτα
Μιχαήλ Μητσάκης
PDF
σελ. 205-207
Ιστορικά περίεργα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 207
[Εικόνα-Η Στακτοπούτα]
Bail
PDF
σελ. 208
Κρητικές ηθογραφίες: Ανελώματα
Πετρούλα Ψηλορείτη
PDF
σελ. 209-213
Ζάκυνθος
Διον. Μάργαρης
PDF
σελ. 213
Ιστορικά σημειώματα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 214-215
Επιστημονικαί φυσιογνωμίαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 215
Αρχαιολογικά ευρήματα: Η Αφροδίτη των Παγασών
Τιμολ. Αμπελάς
PDF
σελ. 216-219
Δύο λιποθυμίαι
Σατανάς
PDF
σελ. 219-220
Ο χορός της ζωής
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 220
Φιλολογικά μνημόσυνα: Γεώργιος Μολφέτας
Μπάμπης Αννινος
PDF
σελ. 221-224
Η αράχνη
Αικατερίνη Κ. Κατσίφου
PDF
σελ. 224
Πρακτικαί γνώσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 225-226
Δραματικά τάλαντα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 226
Νησιώτικα διηγήματα: Δυο δυστυχισμένοι
Παύλος Νιρβάνας
PDF
σελ. 227-233
Από την Αθηναϊκήν ζωήν: Ξενύχτης του Ζαππείου
PDF
σελ. 233
Εξετάσεις τενόρου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 234
Η πυραμίς του Χέοπος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 234-235
Πινακοθήκη συνεργατών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 235
Τα κωμικοτραγικά της ζωής: Η αλήθεια του Θεού
Σατανάς
PDF
σελ. 236-239
Les voeux steriles
Alfred de Musset, Ντιντής Κ. Κοκκολής (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 139
Από τα περασμένα: ο Αλεξανδρινός
Δ. Γρ. Καμπούρογλους
PDF
σελ. 240-241
Εν ανέκδοτον του Μενελίκ
Βασ. Κοκκινάτος
PDF
σελ. 241-242
Εκδίκησις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 242
Επαρχιακά διηγήματα: Χίμαιρα
Γρηγ. Ξενόπουλος
PDF
σελ. 243-247
Εθνικά Ιδρύματα: Η Τράπεζα Αθηνών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 247-248
Συμβουλή
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 248
Χρονογραφικαί σελίδες: Η Ατμοπλοια Γεωργίου Μ. Εμπειρίκου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 249
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 250-253
Πίναξ των περιεχομένων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 254-256