Έτος Εικοστόν Έννατον

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα

[Εξώφυλλο]
PDF
σελ. 1
Γεώργιος Α', Κωνσταντίνος ΙΒ', Ελευθέριος Βενιζέλος
PDF
σελ. 3-5
Εορτολόγιον του έτους 1914
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 6-11
Αι δύο ναυμαχίαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 12-16
Από τα φαιδρά του Βαλκανικού πολέμου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 16
Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος: Α΄Επί εχθρικού εδάφους
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 17-19
Από τα φαιδρά της στρατιωτικής ζωής
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 19
Β' Η μάχη της Ελασσώνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 20-22
Χαρά
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 22
Γ' Σεϊτάν-Μπογάζ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 23-25
Στρατιώτης
Σύλβιος
PDF
σελ. 25
Δ' Η σφαγή των Σερβίων
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 26-28
Οι τραυματίαι....της ειρήνης!
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 28
Ε' Φλώρινα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 29-31
Συγκινητικαί προσπάθειαι υπέρ της Αλβανίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 31
ΣΤ' Η μάχη των Γενιτσών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 32-34
Σκλαβιά
Ζησ. Σιδέρης
PDF
σελ. 34
Ζ' Θεσσαλονίκη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 35-37
Με το τραγούδι
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 37
Η ανατίναξις του "Φετίχ-Μπουλέν"
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 38-39
Πρόγονοι και απόγονοι
Γεωργ. Στρατήγης
PDF
σελ. 39
Ηπειρωτική εκστρατεία: το πρώτον ναυτικόν κατόρθωμα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 40-41
Το μυστικόν της νίκης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 41
Τα αεροπλάνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 42-44
Από την διεθνή κωμωδία
PDF
σελ. 44
Οι Γαριβαλδινοί
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 45-48
Ο υπό κατασκευήν βουλγαρικός στόλος
Σατανάς
PDF
σελ. 48
Ηπειρωτική εκστρατεία: Α' Η άλωσις της Πρεβέζης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 49-51
Οχυρά φρούρια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 51
Β' Το Μπιζάνι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 52-57
Από τα φαιδρά του Βαλκανικού πολέμου
PDF
σελ. 57
Γ' Ιωάννινα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 58-61
Το αλβανικόν νεογνόν υπό προστασίαν....
PDF
σελ. 61
Δ' Η άλλη Ήπειρος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 62-64
Αι νήσοι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 65-67
Πατρίδα
Ζ. Σιδέρης
PDF
σελ. 67
Ο ελληνοβουλγαρικός πόλεμος: Α' Η εκκαθάρισις της Θεσσαλονίκης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 68-69
Από τα αστεία του πολέμου
PDF
σελ. 69
Β' Κιλκίς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 70-72
Εις τον στρατηγόν της οπερέττας
Σατανάς
PDF
σελ. 72
Γ' Δοϊράνη
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 73-74
Ηχώ του Βουλγαρικού τύπου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 74
Δ' Σέρραι - Δεμίρ Ισάρ
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 75-78
Εις τους ήρωας της φευγάλας
Σατανάς
PDF
σελ. 78
Ε' Τα στενά της Κρέσνας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 79-80
Το ελληνικό πνεύμα
Πλούταρχος
PDF
σελ. 80
ΣΤ' Η μάχη της Τζουμαγιάς
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 81-82
Οι Πρώσσοι της Ανατολής!..
PDF
σελ. 82
Ζ' Αι τελευταίαι μάχαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 83-84
Σύντομος Ιστορία της ελληνοβουλγαρικής συμμαχίας
PDF
σελ. 84-85
Τα βάρβαρα
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 85
Στην Ήπειρο
Κ. Αννινος
PDF
σελ. 86-96
Ο πρύτανις του εν Κορυτσά ανυπάρκτου Αλβανικού Πανεπιστημίου
PDF
σελ. 96
Ταξειδιωτικαί σελίδες: Τρικυμία
Παναγιώτης Γ. Σταμπολτζής
PDF
σελ. 97-102
Άθαφτοι νεκροί
Ζήσιμος Σιδέρης
PDF
σελ. 102
[Εικόνα-Ξένη καλλιτεχνία: η Ποίησις]
Σζφαμ
PDF
σελ. 103
Η είσοδος του Διαδόχου νικητού εις τα Ιωάννινα
Ναθ. Ι. Δομενεγίνης
PDF
σελ. 104
Νεκρολούλουδα από τον πόλεμον
Μαρίκα Καρακάση Πιπιζά
PDF
σελ. 105-106
Πολεμικαί σελίδες: "Νυν απολύεις..."
Μιχ. Λ. Ρόδας
PDF
σελ. 107-108
Κουβέντες δουλικών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 108
Πολεμικαί Αθήναι: η τρίτη έκδοσις
Σατανάς
PDF
σελ. 109-112
Στην όχθη
Α.Ε. Διάφας
PDF
σελ. 112
[Εικόνα-Από την ξένην καλλιτεχνίαν: άνθος και πεταλούδα]
R. Ch. Peyre
PDF
σελ. 113
Ημέρα εορτής
Gabriel Faure, Κώστας Καιροφύλας (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 114-127
Εις χήραν...παρηγορημένην
Σατανάς
PDF
σελ. 127
[Εικόνα-Από την ξένην καλλιτεχνίαν: Η επιστολή]
Terburg
PDF
σελ. 128
Γάμος στο Κρεμάσοβο (Μακεδονικόν διήγημα)
Κωνστ. Ν. Ράδος
PDF
σελ. 129-136
Ο καβαλλάρης
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 136
Η θανή του αλόγου
Αγγελική Παναγιωτάτου
PDF
σελ. 137-138
Το αστέρι του ονείρου
Μαρίνος Σιγούρος
PDF
σελ. 138
Οδοιπορικαί εντυπώσεις εκ του πολέμου: ο εμπρησμός της Πέτρας
Ο Εθελοντής
PDF
σελ. 139-144
Βουλγαρικά παραμύθια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 144
Ο γάμος της Αγνής
Ε. Ευστρατιάδης
PDF
σελ. 145-154
Σχέσις πολύπλοκος
Διον. Σολωμός
PDF
σελ. 154
Ιστορικαί απαντήσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 155-156
Από την "Πολιτεία και μοναξιά": ρόδου μοσκοβόλημα
Κωστής Παλαμάς
PDF
σελ. 156
Πολεμικά διηγήματα: Η σημαία
Γ. Δροσίνης
PDF
σελ. 157-162
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 161α-161δ
Ειδύλλιον ανδρογύνου
Σατανάς
PDF
σελ. 162
Τον καιρό του πολέμου: "Εν ονόματι του νόμου..."
Κώστας Παρορίτης
PDF
σελ. 163-169
Σε μια εύμορφη νοσοκόμον του "Ερυθρού Σταυρού"
Σατανάς
PDF
σελ. 169
Αφήγησις πολεμιστού: Μπιζάνι
Ε. Ευστρατιάδης
PDF
σελ. 170-172
Γιάννενα!
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 172
Εκ των του Αντ. Τσέχωφ: εις το ξενοδοχείον
Αντ. Τσέχωφ, Κων. Σ. Κοκολής (Μεταφραστής)
PDF
σελ. 173-176
Το πνεύμα του πολέμου
Γεώργιος Στρατήγης
PDF
σελ. 176
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 176α-176δ
Το Άγιον Όρος
Σ.Σ.
PDF
σελ. 177-183
Πολεμικά τραγούδια: ένα γράμμα
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 183-184
Ο πληθυσμός της νέας Ελλάδος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 184
Νησιωτικά διηγήματα: πατρίδα
Παύλος Νιρβάνας
PDF
σελ. 185-192
Φιλολογικά σημειώματα
Χαλκηνος
PDF
σελ. 192
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 192α-192δ
Παληαίς αγάπες
Γ.Β. Τσοκόπουλος
PDF
σελ. 193-208
Βυζαντινόν επίγραμμα
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 208
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 208α-208δ
Τύποι και σιλουέτες (Από την μακεδονικήν εκστρατείαν)
Σ. Μελάς
PDF
σελ. 209-210
Εις κάποιον κομπάζοντα επί πατραγαθία
Σατανάς
PDF
σελ. 210
Ο μέγας πρωτοψάλτης Νικόλαος
Χ. Χρηστοβασίλης
PDF
σελ. 211-218
Πολεμικά τραγούδια: του παληκαριού ο χαμός
Κλεαρέτη Δίπλα
PDF
σελ. 218
Μεγάλα χρόνια: ο τελευταίος κλέφτης
Γιάννης Βλαχογιάννης
PDF
σελ. 219-222
Συμμαχία της μόδας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 222
Επαρχιακά διηγήματα: η Σουζάννα του παπά
Γρηγ. Ξενόπουλος
PDF
σελ. 223-233
[Διαφήμιση]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 224α-224δ
Χριστιανική συνεννόησις
PDF
σελ. 233
Στους ευζώνους
Γεώργιος Στρατήγης
PDF
σελ. 234
Ηπειρωτικά σκίτσα: φιλοξενία
Κ. Μαυρουδής
PDF
σελ. 235-237
Από τα "Νοσταλγικά": ο πόλεμος
Ζήσιμος Σιδέρης
PDF
σελ. 237
Φαναριωτικαί εικόνες: ο τσαμπάσης Κανάρης
Νικόλαος Βασιλειάδης
PDF
σελ. 238-239
Από τα "Βάρβαρα": κατάρα
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 239
Εικόνες από τον πόλεμον: λάφυρα εις Θεσσαλονίκην
PDF
σελ. 240
[Διαφημίσεις]
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 240α-240δ
Σκίτσα και εντυπώσεις από την Αβησσυνιακήν ζωήν
Αλεξ. Σαρατσόπουλος
PDF
σελ. 241-245
Ο αρχικο-μυτατζής
PDF
σελ. 245
Εθνικά μνημόσυνα: Ο θάνατος του Ολυμπιονίκου
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 246-247
Ο Ολυμπιονίκης
Γεώργιος Στρατήγης
PDF
σελ. 247
Κάτω απ' το μελισσόδεντρο
Δ. Γρ. Καμπούρογλους
PDF
σελ. 248-255
Στην ελληνική σημαία
Άγγελος Μακρής
PDF
σελ. 255
Από την ελληνικήν επιστήμην
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 256
Ιστορικαί φράσεις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 257-258
Τραγικόν καπέλλον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 258
Η τρεις γρηές
Δημοσθ. Ν. Βουτυράς
PDF
σελ. 259-265
Από τα "Τραγούδια του γένους": στην Τουρκιά
Ρήγας Ραγιάς
PDF
σελ. 265
Ιστορίες του πολέμου: νυκτεριναί σκηναί
Σταμ. Σταματίου
PDF
σελ. 266-272
Ενδιαφέρουσα συνεδρίασις του "Συλλόγου των Ειρηνοφίλων"
PDF
σελ. 272
Ο ερημίτης - ποιητής
Ειρήνη Πολ. Δημητρακοπούλου
PDF
σελ. 273-274
Ο περίφημος μολοσσός της Ρόδου
PDF
σελ. 274
Ιταλοκρατία
Γ.Ν. Φιλάρετος
PDF
σελ. 275-279
Σκέψεις και γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 279
Ενθουσιώδεις αναμνήσεις: δοξαστικά κοντάκια
Πολ. Δημητρακόπουλος
PDF
σελ. 280
Η ημισέληνος
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 281-282
Θεωρία εις τα γυμνάσια των εθνοφρουρών
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 282
Από την μακεδονικήν γιγαντομαχίαν (Επεισόδια και σκηναί ηρωισμού και αυτοθυσίας)
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 283-285
Τρεις ψυχές
Ιωάννης Πολέμης
PDF
σελ. 285
Πολεμικά παιχνίδια: η παράδοσις της Φιφίκας
Γ.Β.Τσ.
PDF
σελ. 286-288
Η περιπλάνησις του "Χαμηδιέ"
Γ. Σουρής
PDF
σελ. 288
Από την τραγωδίαν του πολέμου: ύστερο φιλί
Μιχ. Λ. Ρόδας
PDF
σελ. 289-290
[Επίδειξις κατά του Μαυροβουνίου]
PDF
σελ. 290-291
Σερβικά τραγούδια: Η θεμελίωσις της Σκόδρας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 291-293
Από την αλβανικήν κωμωδίαν
PDF
σελ. 293
Ιστορικαί σελίδες: ο Καπετάν Τζώρτζης και τα κατά Παπουλάκον
Χρήστος Ι. Δάλλας
PDF
σελ. 294-300
Από τις "Ροδοδάφνες"- Sonetto. Ο κισσός μου
Σύλβιος
PDF
σελ. 300
Αισώπειοι μύθοι: το ξεσκέπασμα του Λεονταρή
Γ. Γκεϊβέλη
PDF
σελ. 301-302
Σκέψεις και γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 302
Ο άγγελος της νίκης
Ο Επίστρατος
PDF
σελ. 303-304
Σοφά λόγια
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 304
Πνευματικά μνημόσυνα: Αντώνιος Ζαννετάκης Στεφανόπολις
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 305-307
Μακεδονίς ωπλισμένη
Ο Γελωτοποιός
PDF
σελ. 307
Η Οφθαλμολογική κλινική του τ. υφηγητού οφθαλμολόγου Σπήλιου Χαραμή κατά τον πόλεμον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 308-312
Εις τους ευτυχισμένους αρραβώνας Βασίλ. Γ. Μωραΐτου & Αθηνάς Π. Ελευθεριάδου
Σκ.
PDF
σελ. 312
Αναμνήσεις και εντυπώσεις: Ιωακείμ ο Γ΄
Αθαν. Αποστολίδης
PDF
σελ. 313-319
Εικόνες εκ του φυσικού - Εις την ακρογιαλιάν
PDF
σελ. 319
Η ευρωστία και η δράσις της Λαϊκής Τραπέζης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 320
Τα Δωδεκάνησα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 321-333
Στον Κωνσταντίνο ΙΒ'
Σύλβιος
PDF
σελ. 333
Μικροτραγωδίες από τον πόλεμο: Λαβωματιά
Μ. Ρόδας
PDF
σελ. 334-335
Η δυο φιλενάδες
Το Ζιζάνιον
PDF
σελ. 335-336
Γνώμαι σοφών περί Μακεδονίας
Μεζιέρ, Ιουλιέττα Αδάμ, Ερνέστος Ρενάν, Ριχάρδος Μπεκ
PDF
σελ. 336
Αναμνήσεις και εντυπώσεις εκ Ρωσσίας: καπηλεία και μέθης ιατρεία
Θεόδωρος Ξένος
PDF
σελ. 337-347
Στην Ελλάδα μας
Σύλβιος
PDF
σελ. 347
Ο μουσαφίρης
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 348-351
Τραγούδια από την Ανατολήν: στη ξενητεμένη
Σύλβιος
PDF
σελ. 351
Το πρώτον πολεμικόν λάφυρον: ο καναπές
Τιμ. Αμπελάς
PDF
σελ. 352-356
Η ελληνική γελοιογραφία εν Κωνσταντινουπόλει
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 356
Σύντομος διαδικασία
PDF
σελ. 357
Ιστορίες χωριάτικες: οι "Λωβιώντες"
Π.Δ. Παναγόπουλος
PDF
σελ. 358-362
Ο στρατηγός της οπερέττας
Σατανάς
PDF
σελ. 362-363
Λησμονημένοι στίχοι: ήθελα....
Διον. Μάργαρης
PDF
σελ. 363
Οι θησαυροί του Αλή πασά
Δημ. Κ. Βαρδουνιώτης
PDF
σελ. 364-368
Καμάρι
Ιω. Πολέμης
PDF
σελ. 368
Επαρχιακά διηγήματα: αι εισπράξεις των Καλάνδων
Αγαθ. Γ. Κωνσταντινίδης
PDF
σελ. 369-374
Συζυγικαί αβρότητες
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 374
Αι ακτίνες ραίντγκεν εις τον πόλεμον
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 375-376
Ένα συγχαρητήριον
Δ. Σωμερίτης
PDF
σελ. 376
Σιλουέτες από τον πόλεμον: ο Αλής
Σατανάς
PDF
σελ. 377-378
Βουλγαρική απληστία
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 378
Ο Ρώσσος κόμης Ροστόπσιν
Μιχ. Γ. Λαμπρυνίδης
PDF
σελ. 379-381
Στο γυρισμό
Ζησ. Σιδέρης
PDF
σελ. 381
Μετά τον πόλεμον: η μάννα
Κ.Φ. Σκόκος
PDF
σελ. 382-384
Ηπειρωτικαί φυσιογνωμίαι: Παναγιώτης Αραβαντινός
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 385-386
Αλβανικά Κουλουβάχατα
Ο Γελωτοποιός
PDF
σελ. 386
Εμπορικά μαθήματα δι' αλληλογραφίας
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 387-388
Τραγούδια από τη ξεσκλαβωμένη Ελλάδα: εις τους ελευθερωτάς της πατρίδος μου
Αριστ. Γ. Μάνδρας
PDF
σελ. 388
Μια ζωή στον πόλεμο: αιματωμένα προχώματα
Διον. Α. Κόκκινος
PDF
σελ. 389-391
Σκέψεις και γνώμαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 391
Πολεμικά μνημόσυνα
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 392-393
Αντίστοιχοι παροιμίαι
[Ανωνύμως]
PDF
σελ. 393
Αναμνήσεις από την Ήπειρον: την παραμονήν της αλώσεως
Μεν. Χ. Τσήτσουρας
PDF
σελ. 394-396
Από τα "Θρύψαλα"
Δ.Γρ.Κ.
PDF
σελ. 396
Πίναξ των περιεχομένων
PDF
σελ. 397-400